Bilførere som kjører uten ansvarsforsikring har høyere ulykkesrisiko, viser ny undersøkelse. Foto: iStock/Phantom1311
Bilførere som kjører uten ansvarsforsikring har høyere ulykkesrisiko, viser ny undersøkelse. Foto: iStock/Phantom1311

De mangler forsikring – og krasjer oftere enn andre bilister

Aldersgruppen 25 – 34 år er verstingene.

Det ruller nesten 30.000 kjøretøy uten lovpålagt ansvarsforsikring på veien her i landet.

For bare litt over to år siden var dette tallet 111.000. Men da det ble innført dagsgebyr for manglende forsikring tidlig i 2018, sank tallet rekordraskt. Et gebyr på 150 kroner dagen fikk fart på sakene, men fortsatt er det alt for mange uforsikrede kjøretøy igjen.

Disse kjøretøyene utgjør et stort problem, og de økonomiske konsekvensene kan bli dramatiske for den som ikke har ansvarsforsikringen i orden, bekrefter leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth, overfor Broom.

Uføre som er billig å unngå!

– Å kjøre ut i trafikken uten å ha ansvarsforsikring på kjøretøyet, er å utsette seg for risikoen med å bli gjeldsslave resten av livet. Skjer det et uhell, og forsikringen mangler, må man selv dekke hvert eneste øre av egen skade. Dette kan bli svært dyrt.

– Dersom man skader andre, kan det bli snakk om betydelige beløp. Regningen, som i verste fall kan bli på flere titalls millioner, blir sendt til den som forårsaket skaden og manglet forsikring. Det tragiske er jo at man for ganske små kroner kan sikre seg mot å ende i et slikt uføre, sier Stenseth.

30.000 norske kjøretøy mangler fortsatt forsikring

Gull for trafikksikkerheten

– Det første året med den nye ordningen, havnet 750 slike saker – med regresskrav – på Trafikkforsikringsforeningens bord. I 2019 var det tilsvarende tallet ca. 550. For tiden er Roger Stenseth spent på hva 2020 vil bringe, med mer innenlands kjøring. Han er glad for den kraftige nedgangen i antall uforsikrede kjøretøy etter at gebyrplikten kom i 2018, men også litt bekymret:

– Grepet som ble tatt med dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring, har vært gull for trafikksikkerheten. Men dessverre ser vi nå at den raske og sterke nedgangen i antall uforsikrede kjøretøy har begynt å flate ut. Fortsatt finnes det nærmere 30.000 uforsikrede kjøretøy på norske veier, og nå håper vi at den gledelige utviklingen vil skyte ny fart igjen. Vi har en nullvisjon her, fastslår han.

– Vi har en null-visjon på kjøring uten lovpålagt forsíkring, sier Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen. Foto: Thomas Brun, NTB
– Vi har en null-visjon på kjøring uten lovpålagt forsíkring, sier Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen. Foto: Thomas Brun, NTB

Verstingene er 25-34 år

– Noe som er med på å gjøre situasjonen ekstra bekymringsfull, er en svensk undersøkelse som viser at ulykkesrisikoen er betydelig høyere for uforsikrede bilførere, enn for dem som har alt i orden. Undersøkelsen viser at ulykkesrisikoen er hele 34 prosent høyere for dem uten ansvarsforsikring, og aller verst er aldersgruppen 25 – 34 år.

– Etter vårt syn er det liten grunn til å tro at de som er uforsikret i Norge er veldig forskjellige fra uforsikrede i Sverige. Så vidt jeg kjenner til, har vi foreløpig ingen egen forskning på dette her i landet, sier Stenseth i TFF.

Kjørte uten forsikring - det kostet ham 11,5 millioner

Kan redusere ulykkestall

– Det var i 2018 dagens ordning ble innført. Da overtok Trafikkforsikringsforeningen (TFF) ansvaret for uforsikrede kjøretøy fra dag én etter at forsikringsselskapet hadde sagt opp avtalen. Allerede etter dag tre begynner dagsgebyret på opptil 150 kroner å påløpe. Denne omleggingen var det mange som hilste velkommen, ikke minst Trygg Trafikk. I en høringsuttalelse ble det fastslått hvor viktig det var med en løsning som kunne redusere antall uforsikrede kjøretøy.

– På bakgrunn av kunnskap fra andre land er det grunn til å tro at dette er kjøretøy der risikoen er høyere enn gjennomsnittet, og at en slik ordning derfor kan bidra til å redusere antall trafikkulykker, skrev Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen blant annet i sin anbefaling av en TFF-ordning.

Relativt nyere kjøretøy

Den svenske undersøkelsen er den første i sitt slag som er gjennomført i vårt naboland, og den omfattet alle privateide forsikrede og uforsikrede kjøretøy innblandet i trafikkulykker i Sverige over en periode på fire år.

Høyest risiko hadde altså aldersgruppen 25 – 34 år, mens risikoen var lavest for dem som var 65 år eller eldre. Et typisk trekk var også at den mest ulykkesutsatte aldersgruppen hovedsakelig bor i storbyområder og har relativt nyere kjøretøy.

Plutselig ble veldig mange nordmenn bedre betalere

Video: Denne bilen gjør noe som ingen andre kan