Hastighetsnivået på norske veier viser en liten nedgang, men råkjøringen viser ikke samme tendens. Det viser foreløpig 2014-statistikk fra UP. Foto: Scanpix.
Hastighetsnivået på norske veier viser en liten nedgang, men råkjøringen viser ikke samme tendens. Det viser foreløpig 2014-statistikk fra UP. Foto: Scanpix.

De har avdekket over 5000 grove fartslovbrudd

UP har hatt et travelt 2014.

Utrykningspolitiets mannskaper har vært på veiene i hele 2014, nå oppsummerer de litt av året på sine egne facebooksider.

Her kan vi blant annet lese at UP i år har avdekket 79.000 fartslovbrudd.

- Det er en gledelig nedgang fra de to foregående år, som har ligget på ca. 85 000 fartslovbrudd, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Disse bilene lurer politiets laser

Like mye råkjøring

Han mener at en medvirkende årsak til den positive reduksjonen kan være at Statens vegvesens fartsmålinger viser en liten reduksjon i hastighetsnivået på norske veier. Det er også grunn til å tro at en fire-årig fartskampanje (samarbeid mellom Statens vegvesen og politiet) har hatt en innvirkning på trafikantenes forhold til fart og deres fartsatferd.

Når det gjelder grove fartslovbrudd, er det imidlertid ikke like stor grunn til å være fornøyd, her er det nemlig ingen reduksjon i antallet i år.

- Dessverre vil Utrykningspolitiet i løpet av 2014 avdekke over 5000 grove fartslovbrudd, noe som er bekymringsfullt, sier Karlsen.

Færre drepte

Antallet drepte i trafikken viser på sin side en positiv utvikling. 

Foreløpige tall sier at det har omkommet 151 personer i 2014, mot totalt 187 i 2013. 

UP understreker selv at deres oppdrag på veien er å forebygge trafikklovbrudd ved å være synlige og avdekke førere som tar høy risiko og er en reell fare for andre trafikanter, alt for å bidra til å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

Kan du reglene? Slik blinker du i en rundkjøring

Alvorlig trafikkulykke

Politiets innbyggerundersøkelse for 2014 viser at det å bli rammet av en trafikkulykke er det nordmenn frykter aller mest - mye mer enn ran, vold og innbrudd.

- Undersøkelsen viser for meg at nordmenn har en forståelse av risiko i samfunnet som er riktig. Sansynligheten for å bli innblandet i en alvorlig trafikkulykke er mye større en å bli utsatt for andre kriminelle handlinger eller terrorisme, sier UP-sjef  Karlsen.

UP-sjef: - Helt greit å sladde litt

Tar ruskjørerne

- Når det gjelder Utrykningspolitiets kontrollvirksomhet i 2014, vil jeg først fremheve at vi har stanset over 1000 ruskjørere i forbindelse med vår polititjeneste på vei, sier Karlsen.
- Det er 10 prosent flere ruskjørere sammenliknet med 2013, og vi har som ambisjon å avdekke 30 prosent flere ruskjørere neste år.

Politiet og Utrykningspolitiet er i Europeisk sammenheng gode på å avdekke ruskjørerer, og spesielt førerer som er påvirket av annen rus enn alkohol. Per i dag har politiet nærmere 100 prosent treff på tegn og symptomer når det gjelder påvirket av narkotika eller legemidler. Dette er en kompetanse som politiet har utviklet over år, og som er den del av politiets kvalitetssikring av bevis, forteller UP på sin facebookside. 

Nå skal politiet kjøre luksus-SUV

Rullende innsatsstyrke

Gjennom polititjenesten på vei fortsetter UPs folk å pågripe trafikanter for andre straffbare forhold ut over overtredelse av vegtrafikkloven.

- I 2014 har våre mannskaper pågrepet over 2000 personer for kriminalitet, og foretatt over 1000 beslag av narkotika som har blitt transportert på veien. Pågripelse av trafikanter som begår kriminalitet, er også viktig for trafikksikkerheten, da studier viser at disse er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker, sier UP-sjefen.

I tillegg til Utrykningspolitiets trafikkontrollvirksomhet og kriminalitetsbekjempelse på vei, er vi en rullende innsatsstyrke på veien, som daglig bistår politidistriktene i utførelse av oppdrag, samt at vi er en viktig beredskapsressurs, avslutter Karlsen.

LES OGSÅ: Tatt for råkjøring - påsto skoene var for tunge! 

Laster inn forumet...