Kvaliteten på bilparken er bedre i dag, sammenliknet med de første årene med disse kontrollene, sier Ole Onshuus, senterleder ved NAF senteret i Tromsø. Han har EU kontrollert biler siden 2008 (Foto: Bengt Nielsen, nordlys.no/ANB)
Kvaliteten på bilparken er bedre i dag, sammenliknet med de første årene med disse kontrollene, sier Ole Onshuus, senterleder ved NAF senteret i Tromsø. Han har EU kontrollert biler siden 2008 (Foto: Bengt Nielsen, nordlys.no/ANB)

De godkjenner biler – uten å kontrollere dem

Verksteder tatt for ren juks med EU-kontroller.

– Det verste jeg har sett, er bileieren som kjørte rundt i en bil uten bremsevæske. Bilen ble kun bremset ved bruk av håndbrekket, forteller NAF-konsulent Kent Samuelsen.

I fjor mistet 15 verksteder i nord sin godkjenning for å utføre EU-kontroller. Enkelte ble tatt i juks.

– Vi har to-tre eksempler på at det er innmeldt kontroller som vi med sikkerhet kan si ikke har vært gjennomført. Som er direkte juks. Da er det umiddelbart tilbakekall av godkjenningen som kontrollorgan, i første omgang for seks måneder, opplyser Tor Åge Ballovarre, leder for tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, region nord til Nordlys.

Gjør ikke jobben godt nok

– De godkjente kontrollorganene gjør generelt en utrolig samfunnsnyttig jobb, ved å bidra til å ivareta trafikksikkerheten, og liv og helse på veiene, mener Ballovarre.

Men enkelte verksteder gjør ikke jobben godt nok. 15 verksteder fikk midlertidig inndratt sin godkjenning som kontrollorgan i fjor, som følge av feil og mangler ved kontrollvirksomheten.

Rundt 135.500 kjøretøyer var på EU-kontroll i Nord-Norge i fjor. Hele 9.000 biler fikk gult lys, som følge av mangler ved bremsene.

40–45 prosent av kjøretøyene som var inne til denne kontrollen, fikk anmerkninger.

Alvorlige feil

– Dette viser bare behovet for å ha denne periodevise kontrollen. Når et kjøretøy ikke går gjennom kontrollen, kan det dreie seg om ganske alvorlige mangler som må utbedres, sier seksjonsleder Tor Åge Ballovarre.

Hovedmanglene dreier seg om feil ved for- eller bakaksling, på bremsesystemet eller på lys.

I fjor avslørte kontrollene I Nord-Norge rundt 14.000 biler med mangler på akslingene. Om lag 9.000 kjøretøyer hadde feil på lysutstyr. Dette kan dreie seg om manglende lys eller feil lysinnstilling.

– Vi ser også at en av hovedmanglene dreier seg om bremsene. Feil ved bremsebelegg, ved bremseslangene eller andre mangler. Vi registrerte bremsemangler på rundt 9.000 kjøretøyer i vår region i fjor.

– Dette er relativt alvorlige feil, understreker Ballovarre.

Blitt bedre

På 190 biler var feilene så alvorlige at det endte med kjøreforbud. Men manglene til tross; bilparken i nord er blitt bedre med årene. Det var verre før.

– Vi ser ikke så mange av de skremmende tilfellene, selv om det fortsatt er noen av dem. Kvaliteten på bilparken er bedre i dag, enn i de første årene med EU-kontrollene som kom i gang i 2008, sier Ole Onshuus, senterleder ved NAF-senteret i Tromsø.

Du kan lese mer om bil og trafikk på nordlys.no – her:

Mer juks: Flere hundre kan kjøre rundt med falsk EU-godkjenning