De fleste menn er positive – men damene tør ikke

Denne teknologien kommer for fullt nå.

Det er stor forskjell mellom kjønnene når det gjelder tiltro til selvkjørende teknologi. Menn er langt mer positive enn damer her.
Det er stor forskjell mellom kjønnene når det gjelder tiltro til selvkjørende teknologi. Menn er langt mer positive enn damer her.

Det er ikke så mange år siden selvkjørende biler var rene science fiction for mange av oss. Men innad i bilbransjen har man jobbet hardt med dette i flere år. Her er det stor enighet om at såkalte autonome, eller selvkjørende, biler vil være en del av trafikkbildet om ikke alt for mange år.

I det siste har teknologien begynt å komme på stadig flere biler. Tesla har sin del av æren for at det har blitt stadig mer fokus på selvkjørende biler. Og i dag kan du kjøpe en rekke bilmodeller som i praksis kan kjøre seg selv det aller meste av tiden.

Null skadde og drepte

Men hva mener kundene om dette? En fersk undersøkelse fra Continental viser at mange nordmenn er skeptiske til selvkjørende biler, selv om andelen positive har økt litt i forhold til en tilsvarende undersøkelse i 2015.

Continental er selv en viktig aktør på dette området. De utvikler nemlig en stor del av teknologien som er nødvendig for at selvkjørende biler skal bli en realitet. De har også et mål kalt Vision Zero, som går ut på at det skal være null ulykker, null skadde og null drepte i trafikken. Skal man klare det, må blant annet menneskelige feil i størst mulig grad elimineres.

Dette forårsaker de verste ulykkene

42 prosent tør

– Selvkjørende biler er avgjørende for at vi skal kunne nå dette målet. Det er et stort mål, men vi tror det er mulig dersom mennesker og teknologi kan spille enda bedre på lag enn i dag. Derfor er det avgjørende at folk flest har tillitt til at denne teknologien fungerer som den skal, sier produktsjef for Continental Dekk Norge, Knut Knudsen, i en pressemelding.

Hva mener vi så om de selvkjørende bilene? Jo, totalt sett sier 42 prosent av de spurte at de ville turt å sitte på i en selvkjørende bil. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra oktober 2015.

Det har vært en økning i andelen som sier at de ville turt å sitte på i en selvkjørende bil i nesten alle grupper. Kun blant nordlendingene i undersøkelsen er det en liten statistisk signifikant nedgang.

Så effektive er fotoboksene på norske veier

Hun er et unntak, i alle fall foreløpig...
Hun er et unntak, i alle fall foreløpig...

Kvinnene er negative

Det er imidlertid fortsatt stor forskjell på de ulike gruppene – både når det gjelder kjønn og alder. For mens andelen menn som svarte ja har økt fra 46 prosent til 53 prosent, er det fortsatt vesentlig færre kvinner som ville turt å sitte på med en selvkjørende bil.

I den nye undersøkelsen svarer 29 prosent av kvinnene det samme – mot 27 prosent for drøye to år siden.

Det er kanskje ikke helt overraskende at det også er stor forskjell på de ulike aldersgruppene. De mellom 30 og 44 år er mest positive i begge undersøkelsene, og i den siste svarer 52 prosent at de ville turt å sitte på med en selvkjørende bil. De over 65 år er mest negative (29 prosent), men har samtidig hatt den største økningen – på drøyt ti prosentpoeng.

Når det gjelder geografiske skiller, er Oslofolket mest positive (48 prosent), mens nordlendingene er mest skeptiske (37 prosent).

Skynde seg langsomt

Tesla har som nevnt vært tidlig ute med selvkjørende biler. De har også gått mye lenger enn konkurrentene i å slippe dette ut til kundene.

Den tradisjonelle bilbransjen har vært langt mer forsiktig. Ett eksempel er Mercedes som blir ansatt for å være svært langt fremme her.

De har valgt å skynde seg langsomt, ved å ikke la bilene utnytte alle de selvkjørende mulighetene fullt ut ennå. De er også veldig klare på at sjåføren må inn og overstyre systemet med korte mellomrom, nettopp for å understreke at det så langt handler om å assistere føreren, ikke å ta over kjøringen helt.

LES OGSÅ: Se hva de tester ut – med pizzabudet

Video: Bilen tror vi har sovnet – se hva som skjer da