Bussene sinkes av elbiler – nå strammes det inn

Og det skjer kjapt.

Det har etter hvert kommet restriksjoner på elbilenes bruk av kollektivfeltet, flere steder. Og nå strammes det ytterligere inn i Oslo og det som tidligere het Akershus. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Det har etter hvert kommet restriksjoner på elbilenes bruk av kollektivfeltet, flere steder. Og nå strammes det ytterligere inn i Oslo og det som tidligere het Akershus. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

I flere år var det fritt frem for elbiler i kollektivfeltene på norske veier. De fikk kjøre der døgnet rundt, og uten begrensninger.

Men da antall elbiler på norske veier eksploderte, ble dette etter hvert et problem for de kollektivfeltet opprinnelig var ment for. Nemlig busser og taxier.

Særlig innen bussnæringen oppsto det frustrasjoner. Sjåfører sto fram og hevdet at alle elbilene i kollektivfeltet gjorde jobben deres vanskelig – og også førte til forsinkelser.

Dermed kom det innstramminger. I 2015 ble kollektivfeltet fra Sandvika og inn til Oslo stengt for elbiler uten passasjer, mellom klokken 07 og 09 på morgen. Senere har det blitt lignende ordninger flere andre steder.

Store mengder elbiler

Nå strammes det ytterligere inn. For å sikre busser god og forutsigbar fremkommelighet i rushtidene, utvides kravet til passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfeltene. Endringen vil gjelde for kollektivfelt på alle innfartsårer i Oslo og tidligere Akershus.

– Både Ruter og busspassasjerer har gitt utrykk for fremkommelighetsproblemer for bussene som følge av store mengder elbiler i kollektivfeltene. Dette gjelder spesielt for timen mellom kl. 06.00 og 07.00 inn imot sentrum, der det allerede er krav til passasjer kl. 07.00–09.00. Forsinkelsen i denne perioden er spesielt kritisk for Ruter da forsinkelsen vil forplante seg gjennom hele morgenrushet, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen, i en pressemelding.

19-åringen ble målt til 201 km/t – med UP på slep

Tilgang til kollektivfelt rundt de større byene har vært viktig for mange elbilkjøpere. Men innstrammingen har begynt her. Foto: Scanpix.
Tilgang til kollektivfelt rundt de større byene har vært viktig for mange elbilkjøpere. Men innstrammingen har begynt her. Foto: Scanpix.

Første halvdel av juli

Krav til passasjer i elbil vil nå gjelde på hverdager fra kl. 06.00 til 09.00 for kollektivfelt inn mot Oslo sentrum og fra kl. 14.00 til 18.00 for kollektivfelt ut fra Oslo. Endringen vil gjelde for samtlige kollektivfelt på riks- og europaveger i Oslo og tidligere Akershus.

– Det er en fordel at regulering av kollektivfelt er lik og enhetlig for alle innfartsårer til Oslo. Det gjør at reglene blir lettere å forstå og forholde seg til, avslutter Eriksen.

Endringen er ikke langt unna. De nye reguleringene for kollektivfeltene vil bli iverksatt i løpet av første halvdel av juli.

LES MER: Elbilene gikk i fella – tre dager på rad

Video: Så smart er det med app når du har elbil