Bruker du mobilen? Det kan koste førerkortet

Slår hardere ned på synderne.

Politiet har fokus på å oppdage og bøtelegge de som bruker mobiltelefonen mens de kjører bil. Foto: Scanpix
Politiet har fokus på å oppdage og bøtelegge de som bruker mobiltelefonen mens de kjører bil. Foto: Scanpix

Dersom du allerede har fått noen prikker i førerkortet, kan ulovlig mobilbruk være nok til at du mister det. Nå av «belønnes» nemlig dette med to prikker, og er det mindre enn to år siden du avla førerprøven dobles antallet prikker til fire. Har du da minst fire fra før, ryker lappen for seks måneder.

I tillegg må du betale en bot, men den vil nok være det minste problemet for de fleste. Å bli uten førerkort derimot, det svir!

Har ført til dødsulykker

Det er mange gode grunner til at reaksjonene mot ulovlig mobilbruk har blitt skjerpet. Politiet har i det siste økt oppmerksomheten mot distraksjon og uoppmerksomhet i trafikken. Undersøkelser har vist at trøtthet kan være like farlig som kjøring i ruspåvirket tilstand, men verstingen på dette området er uten tvil mobilbruken.

– Vi vet jo at mobilbruk har ført til en rekke ulykker, også dødsulykker. Det er derfor på høy tid at reaksjonene mot dette lovbruddet skjerpes, sier politioverbetjent Henning Ødegaard Johansen, som er trafikk-koordinator i Politidistrikt Sør-Øst, landets tredje største politidistrikt, til Broom.

– Utrolig at folk ikke kobler på bluetooth i nye biler, sier politioverbetjent Henning Ødegaard Johansen ved Sør-Øst Politidistrikt. Foto: Frank Williksen
– Utrolig at folk ikke kobler på bluetooth i nye biler, sier politioverbetjent Henning Ødegaard Johansen ved Sør-Øst Politidistrikt. Foto: Frank Williksen

Mobilbruk er en versting

– Det er ingen tvil om at du blir en dårligere og farligere sjåfør dersom du bruker håndholdt mobil mens du kjører. Aller verst er selvsagt de som faktisk leser, og sender, meldinger under kjøring, legger Ødegaard Johansen til.

Fremdeles er det fart og rus som er de viktigste satsningsområdene i trafikken for politiet, bekrefter han.

– Gjennomsnittshastigheten på veiene er nå lavere, og vi ser færre ulykker som skyldes høy fart. Også ATK – fotoboksene – viser den samme tendensen. Det er færre alvorlige fartsovertredelser, og reaksjonsprosenten er synkende.

Dette gjør det naturlig å vende blikket mot andre former for mulig ulykkesutløsende atferd, og da er uoppmerksomhet veldig nærliggende, med ulovlig mobilbruk som en versting på dette området, sier Ødegaard Johansen.

UP: Kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Bortkastede penger

– Det er heller ikke slik at mobilbruk-overtredelser bare handler om de eldste bilene på veien som ikke har Bluetooth og mulighet for å koble opp mobilen til håndfri bruk. Vel så ofte handler det om nye biler med avansert teknologi og alle slags førerassistansesystemer for å bidra til sikker kjøring.

I nyere biler er oppkobling til Bluetooth så enkelt at det bare krever noen få tastetrykk.

– Det er fullstendig ubegripelig for meg at vi stadig påtreffer ulovlig mobilbruk i nyere biler, der oppkoblingen er så lettvint at alle kan klare det. Snakk om unødvendig bruk av penger til forenklet forelegg! Jeg klarer rett og slett ikke å ta innover meg at folk i så stor grad blåser i dette, legger Ødegaard Johansen. til.

Begrense risiko mest mulig

– Hvorfor er det så viktig å slå ned på dette?

– Det er en risiko med alt vi mennesker gjør. Vi løper en risiko også når vi sitter hjemme i sofaen, men denne mangedobles i det øyeblikk vi setter oss bak rattet. Når vi plusser uvettig atferd til en risiko som allerede er så høy, er det selvsagt all grunn til å reagere. I dette scenariet jobber vi i politiet for å prøve å begrense risikoen mest mulig.

– Vi vet at det omkommer flest i trafikken i møteulykker og utforkjøringer utenfor tettbygd strøk. Derfor er fokus så sterkt på fart og rus.

Mobilbruk i bilen: Tar du sjansen når du står i kø eller på rødt lys?

Ser bort fra viktige fakta

– Så vet vi også at mange liv ville blitt spart dersom alle brukte bilbelte. Dette er enda et ubegripelig fenomen for meg. I dag tror jeg vi kan si at alle vet at bilbelte redder liv. Når såpass mange fortsatt lar være å bruke bilbelte, er dette komplett uforståelig.

– I dag er vi jo alle opptatt av lave utslipp og grønt miljø, og skaffer oss kunnskap for å leve bedre. Men viktige fakta om det å ferdes i trafikken later det til at veldig mange ser litt bort fra, slutter trafikk-koordinator Henning Ødegaard Johansen.

Dette er prikkbelastning

«Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.

  • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder
  • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen
  • Varselbrev sendes etter fire prikker

Hvordan får du prikker?

Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks). Du vedtar et forenklet eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Når blir prikkene fjernet?

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken.

Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetenene.» (Kilde: vegvesen.no)

200.000 har fått en bot om er helt unødvendig

Se video: UP varsler kontroller over hele landet