Bompenge-rekord i fjor – og mer skal det bli

Nå etterlyser NAF et regnskap.

Det blir stadig flere bomstasjoner i Norge, de henter inn rekordhøye beløp. Men hvor mye er det egentlig snakk om årlig framover? Det vil NAF ha svar på. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Det blir stadig flere bomstasjoner i Norge, de henter inn rekordhøye beløp. Men hvor mye er det egentlig snakk om årlig framover? Det vil NAF ha svar på. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Norge var først i Europa med bomring rundt større byer. Det startet i Bergen i 1986, så kom Oslo etter i 1990 – og Trondheim året etter det igjen.

Siden har det blitt bygget ut en rekke bomstasjoner, som har hentet inn store inntekter til Staten. Disse har økt år for år, i fjor ble det ny rekord: Nærmere 11 milliarder kroner.

Samtidig er flere nye prosjekter på gang. Hvor mye norske bilister egentlig skal betale, fremstår som uoversiktlig. Nå mener NAF at det trengs et svar på det:

Rekord i fjor

– Samferdselsministeren bør legge frem et bompengeregnskap for Stortinget, som viser hvor mye bompenger som skal betales hvert år fremover, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Hverken de årlige statsbudsjettene eller Nasjonal Transportplan som vedtas hvert fjerde år gir gode oversikter over utviklingen i bompenger i årene fremover.

– Statsbudsjettet viser at en ny bompengerekord ble satt i fjor. 10,8 milliarder ble betalt inn av bilistene i bomstasjonene. Oversiktlige tall for hva brukerne faktisk skal betale inn årlig fremover, legger ikke regjeringen frem. Det bør samferdselsminister Jon Georg Dale gjøre, slik at det blir større åpenhet om dette, og folk vet hvor mye bompenger det legges opp til i kroner og øre, oppfordrer Ryste, i en pressemelding.

De har fått nok: – Målet er et bomfritt Norge

I år har det kommet flere protester mot utbygging av bomringer. Her aksjoneres det mot bomringen på bybroa i Stavanger. Rundt tusen personer møtt opp for å stenge trafikken på broen som går fra Stavanger til Hundvåg.
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
I år har det kommet flere protester mot utbygging av bomringer. Her aksjoneres det mot bomringen på bybroa i Stavanger. Rundt tusen personer møtt opp for å stenge trafikken på broen som går fra Stavanger til Hundvåg. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Etterlyser åpenhet

Bompengesaken skaper stort engasjement mange steder i landet, og protestene er høylytte.

– Folk føler at en grense er nådd, både for hva lommeboka kan tåle og hva som er rettferdig fordeling. Ansvarlige politikere bør sørge for åpen og tydelig informasjon som folk kan kjenne seg igjen i, sier Ryste.

NAF viser til at samferdselsministeren, heller enn å snakke om hvor mye penger som kreves inn, vektlegger prosentandelen bompenger i veiprosjekter.

– Budsjettene har økt og det bygges mer vei. Det er bra. Samtidig øker regningen folk betaler gjennom bompenger. Dette må det bli større åpenhet rundt, sier Ryste.

Fikk regning, selv om han ikke eier bilen lenger

Bedre beslutningsgrunnlag

Informasjonen NAF etterlyser finnes, men ligger spredt i ulike stortingsvedtak og dokumenter. Et samlet bompengeregnskap vil gi et bedre og mer helhetlig beslutningsgrunnlag for Stortinget, når de skal diskutere nye bypakker og bompengeprosjekter.

– NAF har med rette kritisert både lokale og sentrale politikere for at de skylder på hverandre i kontroversielle bompengesaker. Et samlet bompengeregnskap vil bedre få frem helhetsbildet. For Stortinget og regjeringen, som har ansvaret for helheten i politikken, vil det være et godt redskap for å ta riktige beslutninger, sier Ryste.

NAF mener derfor at dersom samferdselsministeren ikke på egen hånd vil legge frem et sånt regnskap, bør Stortinget kreve dette.

LES MER: Innfører bompenger for elbil – og de øker fort

Se video: Slitte dekk og helt nye – sjekk forskjellen!