Trängselskatt kaller svenskene sin rushtidsavgift. Her fra Mølndal, utenfor Gøteborg. Foto: Transportstyrelsen.
Trängselskatt kaller svenskene sin rushtidsavgift. Her fra Mølndal, utenfor Gøteborg. Foto: Transportstyrelsen.

Bompasseringen koster 9 kroner – gebyret er på 500!

Pass på at du betaler rushtidsavgiften i tide.

I Sverige er det få bomstasjoner. Stort sett er det gratis å kjøre på svenske gater og veier. De viktigste unntakene er bomringer med rushtidsavgift i Stockholm og Gøteborg, men også disse har passeringsavgift som er fjernt fra norsk virkelighet.

– Likevel kan det bli grisedyrt, om du er så uheldig å glemme å betale til forfall, forteller en trofast Broom-følger, som i vår var på to jobbturer til den svenske vestkysten. Dette medførte fire bompasseringer som ga rushtidsavgift i Gøteborg.

– For en norsk bilist var beløpet mildt sagt beskjedent. Hver passering kostet 9,00 svenske kroner, eller 8,20 norske kroner, forteller han.

– Hva tenkte du om betaling, siden norske Autopass ikke fungerer i Gøteborg?

Faktura på 8,20

– Som de fleste andre tenkte jeg vel ikke så veldig mye på akkurat dette, og jeg hørte heller ikke noe på lang, lang tid.

Først veldig lenge etterpå kom det papirfaktura i posten på passeringene. Her var omregnet sluttsum for fire passeringer norske kr. 30,10, og fakturaen kom fra Park Trade Europe AB, som står for innkreving av bomavgifter også fra norske bilister.

Med andre ord ville jeg fått en god, gammeldags papirfaktura på norske 8,20 kroner, om det hadde vært bare én passering. Altså et fakturabeløp langt under portoen for å sende brevet, fastslår vår hjemmelsmann.

Ett år etter at bilen var levert inn, kom bompenge-regningen

Rushtidsavgiften i Gøteborg ruinerer deg ikke akkurat, men betaler du ikke før forfall blir det plutselig kjempedyrt!
Rushtidsavgiften i Gøteborg ruinerer deg ikke akkurat, men betaler du ikke før forfall blir det plutselig kjempedyrt!

…eller gebyr på 2.000!

– Prisen for bompasseringen var det altså ikke noe på utsette på, men da vår mann leste videre på fakturateksten, var han rask med å betale. Her står det nemlig følgende: «Dersom rushtidsavgiften ikke blir betalt innen betalingsfristen, vil det bli ilagt en lovbestemt tilleggsavgift på 500 SEK (svenske kroner) per ubetalt vedtak. Siden denne underretningen omfatter 4 vedtak, vil det ilegges tilleggsavgifter på totalt 2.000 SEK ved betaling etter fristen.»

I papirene understrekes det videre at betaling «skal være bokført på Park Trade Europe AB’s konto for rushtidsavgifter senest på oppgitt forfallsdag.

Elektroniske veibommer vil vi se stadig flere av. Foto: istock/Milos-Muller
Elektroniske veibommer vil vi se stadig flere av. Foto: istock/Milos-Muller

Slik unngår du problemer

– Det kan jo virke som om noen spekulerer i at folk ikke betaler regningen de får innen fristen, sier vår mann, som også reagerer på gebyrets størrelse – 500 svenske kroner i gebyr utgjør en påplussing på nærmere 6.100 prosent av det opprinnelige beløpet på 9,00 kroner. Snakk om margin!

– Her skal man være nøye med å huske betalingsfristen?

– Ja, definitivt! Men det finnes jo en grei måte å gardere seg mot slike følger på dersom man kjører i Sverige av og til. Man kan rett og slett registrere en konto for automatisk betaling av svenske veiavgifter på www.epass24.com - da slipper man alle bekymringer omkring dette. Det eneste man da må være nøye med, er å oppdatere avtalen med nytt registreringsnummer når man bytter bil, slutter vår mann.

Snart må også elbilene betale

Video: Se hva Tore kom over på bilferien