Blir EU-godkjent uten kontroll

– De slipper rene dødsfeller ut på veiene.

17 bilverksteder mistet rettet til å EU-godkjenn biler i fjor, bare i Region øst. Statens vegvesen er bekymret over praksisen hos enkelte verksteder. Foto: Statens vegvesen.
17 bilverksteder mistet rettet til å EU-godkjenn biler i fjor, bare i Region øst. Statens vegvesen er bekymret over praksisen hos enkelte verksteder. Foto: Statens vegvesen.

17 verksteder mistet godkjenningen til å utføre EU-kontroll i fjor, bare i Region øst. Det har skjedd etter omfattende kontrollvirksomhet fra vegvesenets side:

– Vi har blant annet avdekket at verksteder har EU-godkjent biler med vesentlige mangler. Vi har også eksempler på at biler har blitt EU-godkjent uten engang å ha vært inne til kontroll, sier fagleder i Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, Region øst, Torbjørn Seljevoll.

Seljevoll og hans kolleger fører tilsyn med bilverksteder i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

– Kort sagt så sjekker vi at verkstedene gjør det de skal gjøre. De som har godkjenning for å gjennomføre EU-kontroller har et stort samfunnsansvar. De skal bidra til alles trafikksikkerhet gjennom å påse at bilparken vår holder godkjent teknisk standard. Våre tilsyn viser dessverre at ikke alle er sitt ansvar bevisst, sier Seljevoll.

EU-kontrollen ble strengere – og dyrere

– Slipper dødsfeller ut på vegene

Dersom tilsyn avdekker at et verksted ikke holder god nok kvalitet, kan det miste godkjenningen til å gjennomføre EU-kontroller for kortere eller lengre perioder. Dette skjedde med 17 verksteder i løpet av 2017.

Torbjørn Seljevoll er fagleder i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.
Torbjørn Seljevoll er fagleder i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

– Vi så eksempler på at kjøretøy med store tekniske feil gikk rett igjennom kontrollene. Det dreide seg blant annet om rustskader i bærende konstruksjoner og store bremsefeil. Verksteder som overser slikt i en EU-kontroll, må vi reagere mot. De slipper rene dødsfeller ut på vegene, sier Seljevoll, i en pressemelding.

I tillegg til de 17 som mistet godkjenningen, fikk 39 verksted en advarsel, mens 9 fikk pålegg om å rette det tilsynsførerne anser som avvik ved driften.

Dette bør du tenke på når du velger bilverksted

Tok nesten 1.300 stikkprøver

I 2017 gjennomførte Statens vegvesen Region øst 1282 uanmeldte stikkprøvetilsyn.

– Når en EU-kontroll starter, blir det registrert elektronisk i en sentral database vi har tilgang til. Etter kontrollen kan vi varsle om at vi kommer for å sjekke den kontrollerte bilen. Da plikter verkstedet å holde den igjen i 30 minutter. Dette er en veldig effektiv måte å føre tilsyn på, sier Seljevoll.

Han forteller at tilsynsførerne følger ekstra godt med på biler som blir gjenopprettet og reparert etter å ha vært i ulykker.

– Det er strenge krav til hvordan kjøretøy skal settes i stand etter at de har fått større skader. Forsikringsbransjens storskaderegister gir oss oversikt over kjøretøy som har vært i ulykker. Dermed kan vi bedre målrette våre tilsyn mot disse bilene, for å sjekke at verkstedene følger kravene, sier Seljevoll.

Aksjoner mot ulovlige verksteder

I løpet av fjoråret ble det aksjonert mot flere ulovlige verksteder i de fem nevnte fylkene.

– Dette er verksteder som reparerer biler uten noen form for godkjenning. På disse stedene jukses det med mye. Vi samarbeider godt med politi, skattetat, arbeidstilsyn og toll for å få satt ulovlige verksteder ut av drift. Dette er noe vi vil fortsette å ha fokus på i de kommende årene, sier Seljevoll.

Dersom du har mistanke om ulovlig drift vet et eller flere verksted, oppfordrer Vegvesenet deg om å ta kontakt via krimtips@vegvesen.no.

LES OGSÅ: Peer skulle spare penger på EU-kontrollen, slik gikk det

Se video: De skal filme bilen din når den er på verksted