Blir bilen forsinket? Da kan du ha krav på erstatning

Dette opplever mange nå.

Mange kunder venter på sin nye bil – mange venter lenge. Kommer den ikke som avtalt kan man ha krav på erstatning. Illustrasjonsfoto.
Mange kunder venter på sin nye bil – mange venter lenge. Kommer den ikke som avtalt kan man ha krav på erstatning. Illustrasjonsfoto.

Ventetid på nye bilmodeller, tildels lang ventetid også, er noe vi har innfunnet oss med og til en viss grad lært oss å leve med.

I år ser det ut til å bli ekstra ille. Korona-situasjonen er grunnen. Mange bilfabrikker ble stengt i flere uker. Når de nå har åpnet igjen, er det gjerne med lavere produksjon, på grunn av ulike smitteverntiltak. Dette påvirker leveringstiden ytterligere.

Som om ikke det er nok, sliter bransjen med store logistikkproblemer. Rett og slett med å få levert bilene fra fabrikk og dit de skal.

Skip ble tatt ut av tjeneste og befinner seg på "feil" sted. Det er vanskelig å flytte på mannskapene, på grunn av begrenset flytrafikk. Opphopning av gods på ulke terminaler gjør det trangt om plassen og krav om at det kun skal seiles med fulle skip legger ytterligere stein til den byrden.

I motsatt ende sitter kunder med tålmodighet strukket til bristepunktet – og noen ganger vel så det. Ventetiden på ny bil som var estimert til noen uker blir til måneder og ytterligere forsinkelser må kanskje påregnes.

Kan ha rett til å heve kjøpet

– Ja, dette med forsinkelser har vi absolutt hørt om. Ikke bare når det gjelder bil. Det gjelder også andre ting.

Det bekrefter Caroline Skarderud, som er jurist og jobber med forbrukerdialog i Forbrukerrådet, til Broom.

– Hvilke rettigheter har man når en ny bil blir forsinket med utsatt levering, gang på gang?

– Hvis en vare, i dette tilfelle bilen, ikke blir levert til avtalt tid, kan man ha rett til å heve kjøpet. Hovedregelen er likevel at man som forbruker må gi forhandleren en rimelig tilleggsfrist for å levere før man kan be om at kjøpet heves.

– For å ta et eksempel: Om en bil er avtalt levert innen 1. april og det ikke skjer: Da kan du si til forhandleren at om bilen ikke leveres for eksempel innen 15 juni, ønsker jeg å heve kjøpet. Under normale omstendigheter vil man også ha krav på erstatning for utlegg man har hatt som følge av forsinkelsen.

Caroline Skarderud, er jurist i Forbrukerrådet og forteller at du kan ha krav på å få hevet kjøpet om bilen ikke blir levert som avtalt.
Caroline Skarderud, er jurist i Forbrukerrådet og forteller at du kan ha krav på å få hevet kjøpet om bilen ikke blir levert som avtalt.

– Du sier "en rimelig tilleggsfrist" hva innebærer det?

– Det finnes ikke noe helt konkret svar på det. Det kan variere mye og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan være alt fra et par uker og opp til noen måneder, forteller hun.

Fryktet bobil skulle bli mye dyrere – så kom kontrabeskjeden

Erstatning

– Du nevnte også erstatning. Hva kan man ha krav på her om man vil heve kjøpet?

– Under normale omstendigheter kan man beskrive retten til å kreve erstatning ved en forsinkelse med følgende eksempel: Om du har solgt din egen bil fordi du skulle få den nye – og den nye ikke blir levert som avtalt, kan du ha krav på å få dekket tapet dette medfører for deg.

– Så her kan men leie seg en stor og fin Mercedes, for å komme seg på jobb, og få dekket dette?

– He, he ... Nei, det er nok ikke så enkelt. Her har man noe som heter tapsbegrensningsplikt, som hensyntar motparten. Man får kanskje ikke dekket den store Mercedesen du nevnte, men kanskje en mindre leiebil, eller utgiftene til kollektivtransport for å komme til og fra jobb. Tapsbegrensningsplikten er begrunnet i lojalitetsplikten man har i kontraktsforhold, forklarer Skarderud videre.

Les også: Så enkelt er det å «elbil-jukse» i bomstasjonene

Kalkulert risiko

– Om vi har forstått deg rett så gjelder dette i tilfeller der man har avtalt en konkret leveringstid. En bestemt dato, eller innen utgangen av juni 2020 eller i løpet av uke 27 – gjør det ikke?

– Jo, det er riktig. Retten til å kreve heving og erstatning forutsetter at det er en forsinkelse. Da vil avtalt leveringstidspunkt være det man må ta utgangspunkt i. Hvis ikke noe annet er avtalt, sier forbrukerkjøpsloven at varen skal leveres uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter kjøpet.

– I en del tilfeller de siste årene har vi sett at en del kunder har reservert og kjøpt biler som kommer flere år fram i tid og at men har bare et estimat, gjerne med forbehold, rundt leveringstidspunkt. Hva da?

– Da er det greit å vite at det å sette seg på en venteliste på en bil ikke er det samme som en bindende kjøpsavtale. Det er kun der man har inngått en kjøpsavtale retten til heving og/eller erstatning kan bli aktuelt. Der man kun setter seg på venteliste for å kjøpe en bil, er det lurt å tenke over at både anslått leveringstid og pris kan endres.

Nå øker prisen – allerede før bilen er i Norge

Utenfor kontroll

– Korona har forsinket mye. Har du noe råd til de som må vente her?

– Ja, jeg vil oppfordre til å være litt ekstra raus og romslig i de tilfellene forsinkelsene skyldes korona-situasjonen. Man må nok smøre seg med litt tålmodighet. Jeg oppfordrer å gå tidlig i dialog med forhandler for å få en avklaring på hvordan det ligger an.

– Men om ventetiden strekker seg over måneder uten at forhandleren har levert innen den rimelige tilleggsfristen som er satt, vil man kunne ha rett til å heve kjøpet, påpeker Skarderud.

– Men da uten å ha noe krav på erstatning?

– Ja. I de tilfellene forsinkelser og utsettelser skyldes forhold som pandemien vi nå har opplevd, naturkatastrofer og slike ting som er utenfor bilfabrikantenes kontroll, har man ikke krav på noen erstatning, sier Skarderud helt til slutt.

Les også: Så fort blir bilen din farlig varm i solsteiken

Video: Denne elbil-duellen må du få med deg