Bilister: Pass dere for elgen under jakta!

Det er nemlig ikke bare elgen som lever farlig i disse dager...

Å kollidere med en stor elg er skrekken for mange bilister   forståelig nok, siden store krefter er involvert. Hvor gode sjanser du har til å manøvrere unna en elg kommer i stor grad an på hvilken bil du kjører. (Foto:  Stein J. Bjørge / ANB)
Å kollidere med en stor elg er skrekken for mange bilister forståelig nok, siden store krefter er involvert. Hvor gode sjanser du har til å manøvrere unna en elg kommer i stor grad an på hvilken bil du kjører. (Foto: Stein J. Bjørge / ANB)

– Nå i jaktsesongen bør du være ekstra oppmerksom på at elg og hjort kan være mer på farten enn ellers, også på steder du normalt ikke forventer å møte dem. Kraften er enorm om du treffer så store dyr. Erfaringsmessig gir slike påkjørsler store materielle skader og kan ofte være en sjokkartet opplevelse, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen i Tryg Forsikring til nordlys.no

Han råder derfor bilistene til å redusere farten og være ekstra årvåkne når de ferdes langs strekninger med mye elg og hjort.

– Påkjørslene skjer ofte utenfor tettbygd strøk, hvor hastigheten er høy. Dermed øker risikoen for fører- og passasjerskade. I tillegg kan det være vått og sleipt på veiene, som gir lengre bremsestrekning. Dyrene kommer brått på, og da vil farten være avgjørende. Derfor bør du sette ned hastigheten og ta hensyn til skiltingen, sier Stigum Olsen.

Markant økning i viltpåkjørsler

De siste ti årene har antall viltpåkjørsler økt med hele 30 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Årlig omkommer to til tre personer i slike ulykker, mens fem til ti blir alvorlig skadet.

- Risikoen for å bli drept eller meget alvorlig skadet er syv ganger så stor i en elgpåkjørsel som i påkjørsler av annet hjortevilt. Vi snakker om store dyr – en elg kan veie opp til 800 kilo og en hjort opp til 200 kg. Det ligger i sakens natur at en kollisjon dessverre ofte resulterer i omfattende menneskelige og materielle skader, påpeker Roald Stigum Olsen.

Store samfunnskostnader

En alvorlig bilulykke er alltid dramatisk for dem som rammes. I tillegg har påkjørsel av hjortevilt store samfunnsmessige kostnader det er lite fokus på.

- Hver elgpåkjørsel koster Norge 150.000 kroner. Legger vi sammen alle typer viltpåkjørsler, blir kostnadene enda høyere. Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger beløp seg i 2008 til 143 millioner kroner i følge tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon. I tillegg betalte kundene selv egenandeler på 23 millioner. De som ikke har kaskoforsikring på bilen måtte til sammen ut med 187 millioner, forteller han og fortsetter:

- Verdien av det tapte viltkjøttet beløp seg til 108 millioner kroner. På toppen av dette kommer kostnader knyttet til ettersøkning, opprydding og forebyggende tiltak hos veimyndighetene samt naturforvaltningens tiltak. Til sammen summerer dette seg til nærmere en halv milliard kroner. Når vi samtidig vet at antallet viltpåkjørsler har økt med 30 prosent de siste ti årene, betyr dette både økte kostnader og også lidelser for mennesker og dyr. Trenden burde gått i motsatt retning, mener Roald Stigum Olsen som også tror det er en del mørketall på området.

18 kollisjoner hver dag, året rundt

Hvert år er norske bilister involvert i 6.500 viltpåkjørsler, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette tilsvarer 18 slike kollisjoner hver dag, hele året. Bilistene er da også med rette bekymret for å støte på elg, hjort og andre større dyr. I en landsomfattende undersøkelse Respons Analyse har gjort for Tryg Forsikring svarer hele 66 prosent at dette er noe som bekymrer dem i stor eller noen grad.

- Viltpåkjørsler er utvilsomt et alvorlig og økende problem, og den samfunnmessige gevinsten ved å jobbe forebyggende er betydelig. Mer satsing på forebygging og forskning, og mer til effektive tiltak som for eksempel siktrydding, er på sin plass for å få ned antall ulykker til et absolutt minimum, fremholder Roald Stigum Olsen.

Gode råd:

· Ta fareskiltene på alvor og kjør forsiktig på utsatte strekninger.

· Flytt blikket fra side til side slik at du får med deg bevegelser i veikanten.

· Sørg for å ha riktig justerte lys på bilen.

· Bruk ikke tåkelys med mindre været tilsier det.

· Dersom kollisjon synes uunngåelig, styr mot dyrets bakpart.

Flere bil og motorsaker fra nordlys.no finner du her:

Les også: Slik unngår du elg-påkjørsel