Bilister kan ha fått feil bot

Svenske fotobokser skal ha målt for høy fart.

Slike fartsbokser kan ha gitt deg en feilaktig bot. Foto: Rikspolisstyrelsen/ANB.
Slike fartsbokser kan ha gitt deg en feilaktig bot. Foto: Rikspolisstyrelsen/ANB.

Har du blitt knipset av svenske fotobokser? Da kan du ha fått feilaktig bot, skriver siste.no

Ifølge Dagens Nyheter kan flere tusen bilister ha fått feilaktige bøter etter å ha blitt knipset av de mange fotoboksene i Sverige. Problemet er at fartskameraenes radar i flere tilfeller kan ha målt høyere fart enn det som var tilfellet.

Melkeku

– Feilkildene har ikke blitt testet. Derfor gir ikke testresultatene svar på hvor stor målefeilene faktisk er. Dette gjør meg bekymret – her kan vi snakke om et stort rettssikkerhetsproblem, sier Kjell Olsson, doktor i elektronfysikk til DN.

Fartsboksene i Sverige har i likhet med de norske boksene blitt en melkeku for staten. I Sverige har antall fartsboksbøter økt fra 5.274 for fem år siden til formidable 64.836 i fjor.

Ligger på grensen

Ifølge Olsson kan også ytre påvirkinger gi uheldige feilmarginer for bilistene, som både refleks, vibrasjoner, sterk vind og store lastebiler.

– Etter som det er så mange som bøtelegges og mange ligger akkurat på grensen, er det stor sannsynlighet for at mange har fått feilaktige bøter. Men ingen vet – og det er skremmende, sier Olsson.

Her er saken i dn.se (ANB)