Nyere biler har gjerne flere førerstøtte-systemer. Men skal disse fungere optimalt, er de blant annet avhengige av god veioppmerking.
Nyere biler har gjerne flere førerstøtte-systemer. Men skal disse fungere optimalt, er de blant annet avhengige av god veioppmerking.

Bilene blir smartere – men dårlige veier slår ut systemene

Det er ikke bra for trafikksikkerheten.

De siste årene har det skjedd en liten revolusjon med systemer som hjelper bilførerne. Kameraer, radarer og sensorer registrerer omgivelsene og kan i mange tilfeller gjøre bilene så godt som helt selvkjørende.

Bilene kan for eksempel selv holde seg innenfor veimerkingen. De passer på avstanden til bilen foran og nødbrems-systemer slår inn hvis det er fare for sammenstøt – og sjåføren selv ikke reagerer.

Men dessverre kan man ikke alltid stole på at dette fungerer. I en ny undersøkelse gjort for NAF, svarer én av fem bilister (19 prosent), og hele 34 prosent av elbilistene, at de har opplevd at systemene ikke har virket som de skal.

NAF mener årsaken er dårlig veistandard:

Vanskelig å «lese veien»

– God førerstøtte forutsetter gode veier. Smale veier der oppmerkingen smuldrer vekk, eller mangler helt, kan gjøre det vanskelig for moderne biler å «lese veien». Som sjåfør har du ansvar for å kjøre trygt uansett hvilken hjelp bilen gir deg, men skal vi nå målet om å få ned ulykkene, må alle tiltak for å øke trafikksikkerheten virke sammen, sier sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF

NAF mener økt satsing på vedlikehold og fornying av veinettet er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Forfallet på veinettet vil koste om lag 100 milliarder kroner å utbedre, og mesteparten av midlene trengs til utbedring av fylkesveiene.

Bilene skal advare hverandre – for å gjøre trafikken sikrere

Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler (Foto: NAF)
Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler (Foto: NAF)

Ofte nye biler

– Bedre vedlikehold av veiene, flere strekninger med møtefri vei og midtoppmerking er noen av tiltakene som kan beskytte trafikantene og bidra til at ulykker unngås, sier Handagard, i en pressemelding.

Hele 34 prosent av elbilistene i undersøkelsen har altså opplevd at førerstøttesystemene svikter på grunn av veiens utforming.

– Elbiler er i hovedsak nye biler, gjerne med avansert teknologi om bord. Derfor er vi ikke overrasket over disse resultatene. Tvert om mener vi det understreker behovet for at veiene oppgraderes i takt med at bilene blir mer avanserte, sier Handagard.

Nå skal bilene hjelpe hverandre å finne P-plass

Tesla er blant dem som er lengst fremme på førerstøttesystemer og selvkjørende teknologi. Dette er blant annet avhengig av god veimerking for å fungere optimalt.
Tesla er blant dem som er lengst fremme på førerstøttesystemer og selvkjørende teknologi. Dette er blant annet avhengig av god veimerking for å fungere optimalt.

Elbilene underrepresentert

NAF har sett på andelen ulykker med personskade som involverer elbiler sammenliknet med andre drivlinjer for 2020 og 2021.

Tallene fra Statens Vegvesen viser at det ikke var en overrepresentasjon av elbiler blant ulykkesbilene, heller ikke blant dødsulykkene. Tvert om var elbiler noe underrepresentert, sammenlignet med elbilenes andel av bilparken.

Dette utstyret kan redde livet ditt

Se video: Her oppdager bilen at det snart smeller