KJØREFORBUD: Bilen rogalendingen kjøpte, var så rustskadet at den fikk kjøreforbud. Ill. foto
KJØREFORBUD: Bilen rogalendingen kjøpte, var så rustskadet at den fikk kjøreforbud. Ill. foto Foto: Frank Williksen

Bilen var en rustholk – kjøper krevde å få tilbake 59.000 kroner

Her var det hverken gjort vedlikehold eller anbefalte understellsbehandlinger.

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og mange av disse havner etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange. Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Det går an å si at rogalendingen som gikk for en 2007-modell Mitsubishi Outlander virkelig kjøpte «katta i sekken». Selger var en lokal forhandler, og prisen for den 13 år gamle bilen med 231.000 kilometer bak seg, var 59.000 kroner. Selvsagt ble den, i henhold til kontrakten, «solgt som den er», slik det gjerne er vanlig med eldre biler som er mye kjørt.

«Bilen har kjøreforbud»

Imidlertid skyet det fort til for den nybakte eieren av gammel Mitsubishi. Ved et verkstedbesøk tre måneder etter bilhandelen, oppdaget han at bakakselen var ødelagt, og at det var mye rust på bilens bærende konstruksjon.

Verkstedet i Arendal ga deprimerende tilbakemeldinger:

«Kontroll bakstilling. Bilen sliter veldig dekk bak. Funnet defekt bakstilling. Foring løsnet fra travers venstre side bak. Foring flytter seg ca 5 cm i innfestning til travers. Xenostag høyre side sitter fast og er løsnet. Store rustskader også høyre side Det ble også avdekket rusthull i travers venstre side foran. Bilen har kjøreforbud.»

USTOPPELIG: Når tusten først får skikkelig tak, er den ikke til å stoppe. Ill.foto
USTOPPELIG: Når tusten først får skikkelig tak, er den ikke til å stoppe. Ill.foto Foto: Frank Williksen

Kjent svakhet

Kort etter verkstedbesøket klaget kjøperen til forhandleren som solgte bilen, og supplerte med en noe mer omfattende beskrivelse fra verkstedet litt senere.

Verkstedet fremholdt blant annet at «hvis prisen du ga for bilen er riktig, har du etter vår mening grunn til å forvente at bilen er i vesentlig bedre stand enn det vi så etter en tilstandsvurdering hos oss. Rustskadene i bakstilling har ikke dukket opp plutselig, men over lengre tid og er en kjent svakhet på denne generasjonen Outlander. Dette vet alle som driver med bil. Rusten oppstår ved manglende vedlikehold over lengre tid, samt ikke gjennomførte understellsbehandlinger iht Mitsubishi sine anbefalinger. Dette gjelder både traversen bak og foran.

På hjemvei med bruktbil - så falt det ene hjulet av

Fastrustete bolter

«Når det gjelder de stagene som går til selvjustering av xenonlys, var de såpass fastrustet at det umulig kan ha skjedd mens du eide bilen.

Vår mening er at bilen ikke er verdt påkosten den trenger for å bli i kjørbar stand. Vi har ikke gått gjennom bilen teknisk ellers. Kun en kontroll av understell, foringer og bærende elementer i for— og bakstiIIing. Det er en vanskelig jobb å gi et prisoverslag på, da det er mange faktorer som spiller inn, bl.a fastrustete bolter og foringer.»

Hadde du denne, var du kongen i gata

EU-kontroll

Med dette som bakteppe krevde den uheldige bilkjøperen heving av handelen, med tilbakebetaling av kjøpesummen på 59.000 kroner. Alternativt krevde han samme beløp i prisavslag.

Innklagde var ikke enig i dette, og avviste at firmaet hadde noe mangelansvar. Dessuten henviste firmaet til at «bilen ble solgt på oppdrag fra en privatperson.» Innklagde viste dessuten til at bilen var på EU-kontroll seks måneder før salget, og at «skadene ikke forelå på det tidspunktet.»

Skummelt? Nei, dette kan nok være ganske smart

Reell selger

Megling via Forbrukerrådet var resultatløst, og saken havnet i Forbrukerklageutvalget. Her ble det gjort kort prosess:

«Etter utvalgets syn er det ikke holdepunkter for å anse den omtvistede handelen som et fullmaktssalg. Det vises til at det var innklagde som sto som selger i kjøpekontrakten, og at det ikke fremgikk noe sted at innklagde solgte bilen på vegne av noen andre eller på annen måte ikke er den reelle selgeren av bilen.»

En ting må du gjøre når du kjøper bruktbil

Utgjør en mangel

Utvalget kom også til at «de påviste rustskadene er av en så alvorlig karakter at det medfører at bilen er i dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med,» og henviser til uttalelsen fra verkstedet, der «det fremgår at kjøretøyet blant annet har store rustskader på høyre side, rusthull i travers på venstre side foran, rustskader i bakstilling, og at bilen ikke lovlig kan kjøres som følge av skadene.

På bakgrunn av uttalelsen finner utvalget det også sannsynliggjort at årsaken var til stede allerede på leveringstidspunktet.»

Konklusjonen ble at «rustskadene utgjør en mangel ved bilen.» Resultatet ble dermed at klagerens påstand om heving av kjøpet ble tatt til følge – dermed måtte forhandleren betale tilbake 59.000 kroner til klageren, mot å få tilbake den rustne Mitsubishi Outlanderen.

Ny outlet: Krever at du prøver bilen før du kjøper

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

NAF advarer: Bilkjøpere kan bli lurt av kontrakts-smutthull

Video: Se mer om godt brukt Outlander under

d