Bilen kom for sent på service – det ble dyrt for selger

Da får nemlig trøbbel med garantien.

SUV: X1 er den minste av SUV-modellene fra BMW, og er en svært populær modell. Her en 2017-utgave. Foto: Frank Williksen
SUV: X1 er den minste av SUV-modellene fra BMW, og er en svært populær modell. Her en 2017-utgave. Foto: Frank Williksen

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange!

Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Mange klager handler om feil som oppstår – eller blir oppdaget – straks etter at en bruktbil er kjøpt, eller at utstyr mangler. Det kan også være at det er gitt feilaktige opplysninger om bilen ved handelen – slik som i dette tilfellet, der en østfolding kjøpte en 2018-modell BMW X1 av en bilforhandler i Innlandet.

Hvis bilen selges "som den er" - da skal du være på vakt

Dette er verdt mye penger

Bilkjøpet så i utgangspunktet veldig lovende ut. Bilen var fin, og var bare kjørt 64.000 kilometer da kjøpekontrakten ble undertegnet midtsommers 2020. Kjøpesummen var nærmere 400.000 kroner, og i kontrakten står det blant annet å lese at bilen «selges med BMW Service Inclusive Plus 8 år/160.000 km (gjelder slitedeler). Ordinær BMW Norgesgaranti 5 år/200.000 km (ikke slitedeler). Fri for heftelser.»

I salgsannonsen ble det opplyst at «bilen var svært velholdt, og at utstyr som Webasto-varmer og parkeringssensor foran fulgte med». I tillegg kunne man lese at det var med «noe så spesielt som BMW Inclusive Service Plus 8 år/160.000 km, det vil si gratis(!) inkludert service til og med januar 2026/160.000 km. Gjenstående garanti og service i 72 måneder. Dette er verdt – mye – penger!»

FORANDRINGER: Mye har skjedd med BMW X1 siden modellen ble lansert, med de umiskjennelige BMW-linjene og fronten er beholdt med små modifikasjoner. Foto: Frank Williksen
FORANDRINGER: Mye har skjedd med BMW X1 siden modellen ble lansert, med de umiskjennelige BMW-linjene og fronten er beholdt med små modifikasjoner. Foto: Frank Williksen

Avvik på 10 prosent

Det ble også opplyst at bilens serviceprogram var fulgt, og at det var gjennomført servicer i henhold til fabrikkens retningslinjer. Og da nærmer vi oss for alvor sakens kjerne!

Ifølge bilkjøperen – klageren – oppdaget han bare få dager etter kjøpet at nybilgarantien ikke var gyldig for motoren, på grunn av overskridelse av serviceintervaller for oljeskift. Dette var bekreftet fra en merkeforhandler i Oslo få dager etter kjøpet. Her ble det opplyst at BMW aksepterer et avvik på 10 prosent over grensen for at garantien skal være gyldig, og at bilen ut over det ikke har garanti på motor eller andre komponenter som kan ta skade av forringet oljekvalitet.

Selge sliten bruktbil? Da er dette viktig

I praksis umulig

BMW-forhandleren opplyste videre at servicehistorikken «viser at bilen er overkjørt med 3.700 km i forhold til bilens varsling. Da kan man se at bilen er overkjørt med 11,9 prosent, som da er over de 10 prosent som BMW godtar av avvik.»

Innklagde var ikke enig i dette, og hevdet at «service på 31.673 km når intervallet var på 30.000 km må være innenfor praksisen til BMW om at avvik på 10 prosent aksepteres. Ved en eventuell motorskade må BMW dessuten dokumentere at avviket på 1,9 prosent har vært utløsende faktor, noe innklagde mener i praksis er umulig.»

SMÅSINNA: Selv om det er langt opp til storebror X5, kan også X1 by på en småsinna front. Foto: Frank Williksen
SMÅSINNA: Selv om det er langt opp til storebror X5, kan også X1 by på en småsinna front. Foto: Frank Williksen

Innbytte for 300.000

Klageren reklamerte på kjøpet ti dager etter at handelen ble gjort, og deretter gikk det diverse e-poster frem og tilbake, blant annet en e-post fra kundeservice ved BMW Group Norge, som blant annet konkluderte slik: «Dette betyr at hvis bilen ikke får utført service i henhold til BMWs retningslinjer og anbefalinger, for eksempel at serviceintervallet ikke følges, så blir ikke reparasjonen dekket dersom det oppstår en feil med motoren som har med bristende oljekvalitet å gjøre.»

Klageren la også frem e-post fra en merkeforhandler i nærområdet som tilbød å ta bilen i innbytte for 300.000 kroner, «hensyntatt at bilen ikke har garanti på motor pga overkjørt service med mer enn 10 prosent.»

Trodde dekkene var nye - det var langt fra sannheten

Risiko for lav salgssum

Det ene fører ofte det andre med seg, når uenigheten først har oppstått. I dette tilfellet gjorde klageren også gjeldende at bilen ikke hadde hverken Webasto varmer eller parkeringssensor foran, selv om begge deler var nevnt i salgsannonsen. Han mente Webasto alene hadde en verdi på ca 25.000 kroner, og fastslo at «bilen er mangelfull. Det er gitt uriktige opplysninger om servicehistorikk og garanti, og bilen har ikke utstyr som er forespeilet i salgsannonsen.»

Klageren viste til at ved eventuelt videresalg ville han måtte opplyse om dette, med risiko for «lav salgssum og potensielt ansvar.»

GARANTI: Det er viktig å følge opp serviceintervallene, hvis ikke kan garantien ryke.
GARANTI: Det er viktig å følge opp serviceintervallene, hvis ikke kan garantien ryke.

Krevde heving

Innklagde avviste at bilen er mangelfull. Han henviste til at «innklagde har tatt det fulle ansvar overfor klageren og står bak BMW sin garanti. Dette innebærer at innklagde, ved en eventuell og høyst usannsynlig hendelse med motoren, vil tre inn og dekke eventuelle kostnader dersom BMW avviser utbedring.» På bakgrunn av dette mener innklagde at bilen har garanti, og understreket at dette tilbudet «har blitt fremsatt gjentatte ganger overfor klageren.»

Da Forbrukerklageutvalget tok saken opp til behandling, var det med en påstand om heving fra klagerens side, subsidiært et prisavslag på 99.000 kroner.

Privat bruktbilhandel - så lett er det å bli lurt

Fikk 70.000 i prisavslag

Utvalget fant at «innklagde har gitt uriktige opplysninger om bilens servicehistorikk og garantiordning,» og at «bilens service ikke var fulgt i henhold til serviceprogrammet, og at garantien ved kjøpet delvis var utløpt for enkelte komponenter som følge av dette.» Disse forholdene medfører kjøpsrettslige mangler, mens dette ikke gjaldt for anførselen om manglende Webasto og parkeringssensor foran.

Under tvil kom utvalget til at vilkårene for heving av kjøpet ikke var oppfylt. Derfor endte det enstemmig med prisavslag, som ble satt til 70.000 kroner.

Oppdaget at bruktbilen var tre år eldre enn han hadde trodd

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

Mer krangling jo eldre bilen er

Video: Her er aller siste nytt fra BMW