I dag finnes det ikke noe offentlig register for biler som har hatt omfattende skader, eller blitt kondemnert. Dermed blir det også svært vanskelig for bilkjøpere å kunne sjekke dette nærmere. Foto: NAF.
I dag finnes det ikke noe offentlig register for biler som har hatt omfattende skader, eller blitt kondemnert. Dermed blir det også svært vanskelig for bilkjøpere å kunne sjekke dette nærmere. Foto: NAF.

Bilen kan ha hatt store skader – uten at du får vite det

NAF krever storskade-register.

Det er mange potensielle fallgruver å gå i når du kjøper bruktbil. Så er da også tvister i etterkant av bruktbilkjøp det som topper statistikken over saker hos Forbrukerrådet, år etter år.

Noen ganger handler det om detaljer og misforståelser. Men det kan også være omfattende saker som skaper store problemer.

I den siste kategorien finner vi biler som har hatt store sikkerhetsmessige skader.

Når du kjøper bruktbil, er det ikke uten videre enkelt å finne ut om det er tilfelle. Det mener NAF er et alvorlig problem:

– Det er på høy tid å få på plass et skaderegister som hindrer at trafikkfarlige biler blir solgt til intetanende forbrukere, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Kan være svært farlige

De slår fast at det finnes et useriøst marked for videresalg av biler som har hatt store strukturelle eller sikkerhetsmessige skader. Disse bilene er ikke reparert på en forsvarlig måte, eller de skulle aldri vært reparert, men vraket. Bilene det er snakk om kan være svært farlige på norske veier.

Hvordan kan det være slik? Jo, biler som er kondemnert av forsikringsselskapene etter skade, kan bli solgt videre i flere ledd uten at informasjon om skaden og årsaken til kondemnasjonen blir kjent for kjøperne, i noen av salgsleddene.

Vi bulker for 34 millioner kroner – hver dag

Hver dag skjer det en rekke større og mindre skader ute i trafikken. Nå tar NAF til orde for et register som kan gi oversikt over biler som har fått alvorlige skader.
Hver dag skjer det en rekke større og mindre skader ute i trafikken. Nå tar NAF til orde for et register som kan gi oversikt over biler som har fått alvorlige skader.

Offentlig tilgjengelig

Dette skjer fordi vi ikke har et offentlig register. Forbrukerne har ikke mulighet til å avdekke at bilen som selges har hatt store skader som gjør at den enten skulle vært vraket eller blitt reparert på forsvarlig måte.

– Vi ønsker at forsikringsselskap, takseringsselskap og profesjonelle aktører som reparerer bilskader rapporterer skader på biler som kan defineres som storskade til et sentralt register, sier NAF-rådgiveren, i en pressemelding.

– Vi ønsker også at et storskaderegister gjøres offentlig tilgjengelig, slik at forbrukeren, bransjen og andre interessenter kan få informasjon om at en bil er registrert i registeret, fortsetter han.

Selgeren "glemte" å fortelle om noe veldig viktig...

Det er mange feller å gå i når man skal kjøpe bruktbil. Dette topper også statistikken hos Forbrukerrådet hvert år.
Det er mange feller å gå i når man skal kjøpe bruktbil. Dette topper også statistikken hos Forbrukerrådet hvert år.

Kondemnerte biler

For å ivareta personvernet, trenger ikke et storskaderegister inneholde detaljer om skaden. Det viktige er at bilkjøperne kan sjekke om bilen har vært kondemnert. Da har man mulighet til å sjekke videre om detaljene rundt skade og reparasjon.

Vegdirektoratet har flere ganger gitt uttrykk for at de er positive til opprettelse av et storskaderegister, og Krimenheten i Vegdirektoratet har anbefalt et slikt register. De har også allerede opprettet et register over kondemnerte biler der Forsikringsbransjen rapporterer inn skader på bilene til Vegdirektoratet. Dette registeret er imidlertid ikke offentlig tilgjengelig. Vegdirektoratet har i et møte med NAF, Forbrukerrådet, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL), sagt at de ikke vil etablere et offentlig storskaderegister.

– For oss er det uklart hva som er årsaken til dette. Derfor har vi stilt spørsmålet direkte til Vegdirektoratet. De har jo en naturlig rolle i dette på grunn av det ansvaret de har for trafikksikkerheten langs veiene, avslutter Nils Sødal.

LES MER: Denne lille saken kan gi deg en kjemperegning

Video: Kjøpe brukt elbil? Her er noe av det du må tenke på da