Antallet har doblet seg – og det har blitt mye dyrere

I 2022 fikk forsikringsselskapene 273.816 skademeldinger på bilglass.

SPREKKER: Dette er et syn mange kjenner seg igjen i. Frontruter som blir skadet og må skiftes er daglig kost i Norge. Foto: iStock
SPREKKER: Dette er et syn mange kjenner seg igjen i. Frontruter som blir skadet og må skiftes er daglig kost i Norge. Foto: iStock

De siste tiårene har det skjedd en voldsom økning i antall bilglasskader - og i utbetalte erstatningsbeløp. Steinsprut har blitt et knalldyrt problem, bekrefter statistikk fra Finans Norge og forsikringsselskapene.

I løpet av de siste 20 årene har utviklingen skutt ekstra kraftig fart. I 2002 ble det registrert 120.196 skader på bilglass her i landet. I 2022 var dette mer enn doblet, til 273.816 skader.

Samlet erstatningsbeløp i 2002 var 446,8 millioner kroner. Dette var i 2022 vokst til 1.748,7 millioner – en økning på enorme 291,4 prosent! Alt tyder på at det nærmer seg 300.000 bilglasskader årlig, med erstatningsbeløp som allerede i år kan passere to milliarder kroner. Bare fra 2021 til 2022 økte erstatningene med ti prosent, og antall skader med 9,6 prosent.

Derfor smeller det mye oftere i frontruten enn før

Flere biler

– Det er i mars og april vi har steinspruttoppen i Norge. Flest frontruter rammes i overgangen mellom vinter og vår, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– De siste ukene har det vært mye «av og på»-vintervær rundt om i landet. Dette har bidratt negativt, sier han.

Clementz peker på flere grunner til de rekordmange glasskadene.

– Det er flere biler på veiene. Den norske bilparken har økt, og dette fører naturlig nok til at antallet skader også øker. Samtidig bidrar tettere trafikk til at risikoen blir større. Veistandarden har dessuten økt mye de siste tiårene, og Norge har fått flere veier med parallelle kjørefelt.

DET HASTER: Når uhellet har vært ute, er det smart å reagere raskt for å få reparert skaden. Foto: iStock
DET HASTER: Når uhellet har vært ute, er det smart å reagere raskt for å få reparert skaden. Foto: iStock

Steinsprut? Da kan prisen variere enormt

Mer piggfritt

– Det er ofte på slike veier – og ved akselerasjonsfelter, der folk kjører inn på motorveiene – at steinsprut oppstår. Påkjøring til ny vei og forbikjøring er blant de vanligste årsakene til steinsprut, sier han.

– Det er mer strøing og bruk av piggfrie dekk. Statens vegvesen og andre som holder veiene kjørbare om vinteren bruker mer grus og sand enn tidligere, og flere gater og veier blir strødd jevnlig. Dessuten har piggfrie vinterdekk blitt vanlig mange plasser, og dette krever et annet vintervedlikehold.

– Samtidig er piggfrie vinterdekk laget av myke gummiblandinger hvor grus og småstein lettere setter seg fast i mønsteret og slynges videre mot bilen bak, sier han.

Derfor er det rekord i steinsprut på norske veier

Mye dyrere

Clementz peker også på at frontrutene blir tynnere og tynnere, noe som øker sannsynligheten for at de lettere får skader. En frontrute er rundt 10 prosent tynnere i dag enn for noen år siden.

– Hvordan er fordelingen mellom ruteskift og reparasjoner?

– I antall er det klart flest reparasjoner. Ruteskift er færre, men betydelig dyrere. Dagens ruter med varmetråder og sensorer er noe helt annet enn frontrutene på 1970-tallet, fastslår Clementz.

Noen steder i landet må du passe deg ekstra godt nå

Hold avstand

– For noen tiår siden hadde alle biler skvettlapper som fanget opp mye av grusen som ble slynget bakover. Moderne biler har ikke lenger disse skvettlappene, og dette bidrar til mer skader fra steinsprut på veiene, sier han.

– Det er vanskelig å verge seg mot steinsprut i trafikken, men det beste rådet er: Hold god avstand til bilen foran. Da reduserer du risikoen for en steinsprutskade i frontruta til en viss grad, sier Clementz videre.

SKIFTE: Har smellen vært så kraftig, må frontruten skiftes. Foto: iStock
SKIFTE: Har smellen vært så kraftig, må frontruten skiftes. Foto: iStock

Tape over skaden

– Forsikring dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, betaler du egenandel. Glasskader påvirker ikke bonusen, sier Sigmund Clementz, som anbefaler rask reaksjon når uhellet er ute:

– Ja, får du en steinsprutskade er det viktig at du kontakter forsikringsselskapet så raskt som mulig – gjerne allerede samme dag. Det er også en god idé å tape over skaden slik at det ikke samler seg unødig smuss som kan forverre skaden mens du venter på utbedring, slutter han.

Derfor er det smart å ha litt tape i bilen

Video: Her snakker vi perfekt hotellrom for bilintereresserte