Anses ikke som trygt – nå fjernes alt sammen

Vegvesenet plukker ned hele det «rustne» rekkverket på E6.

RUSTPROBLEM: Det skulle både være holdbart og estetisk. I stedet ble rekkverkene i cortenstål en dyrekjøpt erfaring for Statens vegvesen.
RUSTPROBLEM: Det skulle både være holdbart og estetisk. I stedet ble rekkverkene i cortenstål en dyrekjøpt erfaring for Statens vegvesen.

Du har garantert lagt merke til det, hvis du har kjørt E6 mellom Kolomoen i Innlandet og Eidsvoll i Viken: Det rustne rekkverket på sidene og mellom kjørebanene.

Noen stor suksess ble det imidlertid ikke. Åtte år etter at prosjektet ble ferdigstilt, er Vegvesenet nå godt i gang med å fjerne det. Og alt skal bort.

Skulle brytes ned sakte – slik gikk det ikke

Det helt spesielle rekkverket, som ble satt opp på strekningen i perioden 2009 til 2015, er utført i såkalt cortenstål, også omtalt som rusttregt stål.

Stålet har en spesiell legering som gjør at det i utgangspunktet skal brytes ned svært sakte, uten behov for å tilføre andre overflatebeskyttende komponenter.

Samtidig får det raskt den karakteristiske, rustrøde overflaten som mange mener glir inn i landskapet på mer estetisk vis enn grått stål.

Det viste seg imidlertid raskt at stålet likevel ikke hadde de egenskapene man forventet, til tross for at erfaringene andre steder har vært gode: Møtet med norske vintre og veisalt ble rett og slett altfor tøff.

Taxisjåførene låste bilene og forsvant da de såkontrollørene

Tålte ikke norske forhold

Allerede i 2014 ble Vegvesenet oppmerksom på at noe skurret.

– Produsentene av materialet hadde en klar oppfatning av hvor lite det rustet etter en gitt periode og hvor lenge det holdt. Det viser seg at korrosjonen fortsetter lenger og med større hastighet enn vi ble forespeilet. Levetiden til elementer bestående av rusttregt stål er dermed kortere enn vi antok, sa Olav Grindland, sjefingeniør i bruseksjonen hos Statens vegvesen, til Teknisk Ukeblad for ni år siden.

Siden har Vegvesenet gjennomførte en rekke inspeksjoner av rekkverket, og kommet fram til at utformingen gjør at det samler seg fukt og salt i skjøter og andre kritiske steder. Rustprosessen går her så raskt at det går på sikkerheten løs.

Vegvesenet advarer: Dette bør du ha i bilen nå

NY ETAPPE: Her ved Andelva i Akershus pågår nå arbeidet med å demontere de rustne rekkverkene.
NY ETAPPE: Her ved Andelva i Akershus pågår nå arbeidet med å demontere de rustne rekkverkene.

Alt skal bort

Derfor ble det i fjor besluttet at deler av rekkeverket skulle plukkes ned og erstattes av nytt rekkverk i galvanisert stål. Første strekning som ble plukket ned, var mellom Kolomoen og Espatunnelen. Nå pågår samme arbeidet i området rundt Andelva i Eidsvold.

Og nå snakker de ikke lenger om bare å plukke ned «deler av strekningen».

– Vi kommer til å fjerne alt sammen. Vi er godt i gang med jobben og regner med å ha erstattet det aller meste av det rusttrege stålet før utgangen av 2024, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen til Broom.

Han sier at det hele var ment å være et prøveprosjekt, og at de nå fjerner rekkverket før svakhetene blir så store at det kan påvirke sikkerheten for bilistene.

Sjåføren «skulle bare»

GALVANISERT STÅL: Her er mannskaper i ferd med å erstatte rustne stålrør med nye av klassisk galvanisert stål.
GALVANISERT STÅL: Her er mannskaper i ferd med å erstatte rustne stålrør med nye av klassisk galvanisert stål.

– Beklagelig

– Det er selvfølgelig beklagelig at vi er nødt til å skifte ut et forholdsvis nytt rekkverk. Men i dette tilfellet har inspeksjonene avdekket at utstyret ikke oppfyller kravene til sikkerhet, og da tar vi konsekvensen av det og velger andre løsninger, sier Eiterjord.

Det er imidlertid ikke bare rekkverket Vegvesenet har vært misfornøyde med.

GJØR RETRETT: Gunnar Eiterjord og Statens vegvesen er godt i gang med fjerning av de rusttrege rekkverkene.
GJØR RETRETT: Gunnar Eiterjord og Statens vegvesen er godt i gang med fjerning av de rusttrege rekkverkene.

– Det har vært påmontert lysdioder på rekkverkene, som gir lys der det ikke er vanlig veibelysning. Heller ikke dette har fungert tilfredsstillende, og blir derfor også byttet ut.

– Hvor mye vil alt dette koste?

– Nå tar vi de mest kritiske strekningene først, og så kan det hende det gjenstår noen mindre kritiske partier når vi skriver 2025. Men alt skal bort på sikt, og da regner vi med at vi ender et sted mellom 200 og 250 millioner kroner når alle kostnader er inkludert, sier han.

Det er nedsatt hastighet og noe redusert framkommelighet på stedene der arbeidene foregår.

Vegvesenet slo til midt på natten – det ga resultater

Få også med deg denne: