– Alle vogntog må stoppes og kontrolleres

– Men det er ikke bare utenlandske sjåfører som er problemet.

 Geir Hellem (49) fra Gardermoen reagerer på at veivesenet ikke kontrollerer flere tunge kjøretøy om vinteren, og mener at de bør innføre døgnkontinuerlig kontroll av alle tunge kjøretøy på Minnesund, for å luke ut verstingene. Selv kjører han med piggdekk og har med kjettinger, og sier han har få problemer på vinterføret.  (Foto: Thor Fremmerlid, rb.no/ANB)
Geir Hellem (49) fra Gardermoen reagerer på at veivesenet ikke kontrollerer flere tunge kjøretøy om vinteren, og mener at de bør innføre døgnkontinuerlig kontroll av alle tunge kjøretøy på Minnesund, for å luke ut verstingene. Selv kjører han med piggdekk og har med kjettinger, og sier han har få problemer på vinterføret. (Foto: Thor Fremmerlid, rb.no/ANB)

– Dersom de ikke har utstyret i orden, må de ilegges kjøreforbud fram til de får orden på sakene. Slik det er i dag får man kjøre forbi fjelloverganger og andre problemområder, før man risikerer å bli kontrollert.

- Det er i mange tilfeller for sent. Da har bilene som ikke er riktig utstyrt allerede forårsaket store problemer, sier vogntogsjåfør Geir Hellem fra Gardermoen - til RB.no.

Luke ut verstingene

49-åringen har sett seg lei av kaoset og alle farlige trafikksituasjoner dårlig skodde vogntog skaper på norske vinterveier.

– Om vinteren burde myndighetene kontrollert dekk, kjettinger og vekt på alle vogntog som passerer riksgrensen, før de kjører inn i landet. Men det er ikke bare utenlandske sjåfører og biler som skaper problemer, så det burde vært mer kontrollvirksomhet generelt, sier Hellem til Romerikes Blad.

Han mener at dersom Statens vegvesen innfører døgnkontinuerlig kontroll ved E6 på Minnesund når det er utfordrende vinterføre, og stopper alle tunge kjøretøy på vei nordover i landet, vil man unngå mange problemer og ulykker.

– På den måten kan man luke ut verstingene allerede her, og unngå mange av utfordringene med vogntog som kjører av veien eller ikke kommer seg fram på grunn av dårlige dekk og manglende kjettinger, blant annet i Gudbrandsdalen, Østerdalen og på de mange fjellovergangene, sier Hellem.

– Vil ikke det skape forsinkelser for mange sjåfører som har alt i orden?

– Ikke nødvendigvis, og uansett er kontroller noe vi må finne oss i. Kontrollørene må lage et effektiv kontrollsystem, der de raskt luker ut de som må følges opp, mens de med alt i orden får reise videre med en gang. Dette får de til på mange andre trafikkstasjoner, sier han.

STATENS VEGVESEN: – Ikke praktisk mulig å gjennomføre

– For liten risiko

Selv har ullsokningen kjørt lastebil i 25 år, og mener risikoen for å bli stoppet i kontroll er for lav.

– De siste sju årene har jeg kjørt forbi kontrollstasjonen på Minnesund to ganger i uka. I løpet av den tiden har jeg blitt stoppet i kontroll der én gang. Det forundrer meg veldig at det ikke er kontroll oftere på denne store, dyre plassen de fikk bygget. På Otta og på Ørskogfjellet er det ofte kontroller, men har man først kommet seg dit, så kommer man seg jo videre også. Man må stoppe problemene lenge før, sier Hellem.

Flere kontrolleres – flere får reaksjoner

Ifølge Statens vegvesen blir langt flere vogntog kontrollert i dag enn tidligere.

Hittil i vinter skal de ha kontrollert over 23.000 tunge kjøretøy, noe som allerede er 11.000 flere enn hele forrige vinter.

Formålet er nettopp det yrkessjåfør Geir Hellem etterlyser, nemlig å luke ut farlige kjøretøy og trafikanter fra veiene.

– Vi er bedre på å komme oss ut på veien når føret tilsier det. Andelen kontroller igangsatt etter tips fra dem som drifter veinettet vårt er seksdoblet i forhold til fjorårssesongen. Vi fikk også økte midler fra Regjeringen før jul, forklarer avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen i Statens vegvesen.

Øst-Europa

1.598 gebyrer er delt ut, 1.014 kjøretøy har fått kjøreforbud, og 21 kjøretøy har blitt politianmeldt på denne vintersesongens kontroller.

Seks av ti kontrollerte kjøretøy var norske. Kontrollresultatene viser at jo lenger unna Norge vi kommer, desto flere mangler har kjøretøyene. De største synderne er kjøretøy utenfor Norden og Øst-Europa.

– Vår oppgave er å stoppe farlige kjøretøy på veiene i Norge, uansett hvor de kommer fra. Sammen med bransjen og andre etater ser vi også hele tiden etter løsninger som kan gjøre oss mer målrettet i vårt arbeid.

Les flere bil- og motorsaker i Romerike Blads motormagasin her

SE VIDEO: Egil Johan trekker løs 40 tonns vogntog med pappas stasjonsvogn