Bilbeltebruken har økt kraftig i mange år. Men fortsatt er det noen som ikke bruker bilbeltet ute i trafikken. Foto: NTB.
Bilbeltebruken har økt kraftig i mange år. Men fortsatt er det noen som ikke bruker bilbeltet ute i trafikken. Foto: NTB.

Aksjon skolevei: Alle ungene var sikret – verre med de voksne...

Nå har det vært kontroller mange steder.

«Aksjon skolevei» er en nasjonal satsing for tryggest mulig skoleveier. Ved skolestart hvert år er både politi og vegvesen synlige – og gjennomfører kontroller særlig rundt skolene.

Målet er at dette skal virke avskrekkende – samtidig som både sjåfører og kjøretøy blir kontrollert der det er nødvendig.

Statens vegvesens folk har i dag gjennomført flere kontroller rundt om i Innlandet fylke.

– Trengs bedring hos de voksne

– Det som er veldig positivt fra dagens kontroll er ingen usikrede barn i bil. Veldig bra, skriver kontorsjef Geir Thomas Finstad ved Utekontroll øst, i sin rapport.

Så legger han til:

– Det trengs litt bedring hos de voksne, at de sikrer seg selv. For også de trenger å komme ut av uhell med få skader. Og i tillegg er de barnas forbilder.

Så mange dropper faktisk å bruke bilbeltet

De som bare 'glemmer' bilbeltet får en god del påminnelser ute på veiene...
De som bare "glemmer" bilbeltet får en god del påminnelser ute på veiene...

Flere gebyr til voksne

For alt var nemlig ikke som det burde med beltebruken her: I Elverum ble 870 kjøretøy observert, det endte med seks beltegebyr.

På Tynset ble 141 lette kjøretøy observert, her ble det delt ut to bilbeltegebyr.

Ved Sand sentralskole i Odalen sjekket kontrollørene 50 kjøretøy, det resulterte i ett beltegebyr. Gebyret er for øvrig på 1.500 kroner.

Statens vegvesen anslår at oppunder fire av ti som mister livet i trafikken ikke bruker bilbelte, eller bruker det feil.

Kontrollørene syntes varebilen så fryktelig tung ut...

Når tilhengeren ser slik ut, da er det ikke helt greit å ta den med ut på veiene. Foto: Statens vegvsen.
Når tilhengeren ser slik ut, da er det ikke helt greit å ta den med ut på veiene. Foto: Statens vegvsen.

Utslitte dekk

I tillegg til dette kom man også over litt av hvert annet. Det ble delt ut åtte kontrollsedler for feil på lys, svake bremser på henger, diesellekkasjer og dekk. En fikk kontrollseddel for henger med skjev aksling.

En sjåfør ble anmeldt for manglende førerrett. Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av fire utslitte dekk, hvorav det ene dekket hadde synlig kord. En bil ble avskiltet grunnet manglende forsikring. En bil må også utbedre diverse tekniske mangler.

Tatt i 80 km/t – utenfor skolen

Video: Skru selv? Her er noe av det du bør ha i garasjen