Å droppe service kan bli din dyreste forglemmelse

Regelen er klar: Dette er kundens ansvar.

Hvis du har 'glemt' service, og det skjer noe med bilen, kan regningen bli høy
Hvis du har "glemt" service, og det skjer noe med bilen, kan regningen bli høy

Privatleasing har tatt helt av i det norske markedet de siste årene. Flere og flere private kunder leaser nå bilen sin, i stedet for å kjøpe.

Det gir for mange et enklere og mer forutsigbart bilhold. Men det er også viktig å huske at du som kunde har noen klare forpliktelser her. Blant annet gjelder det å få utført service på bilen.

Det er ikke uvanlig at privatleasing-kunder "glemmer" å ta service til riktig tid. Dette bekrefter både bilforhandlere og leasingselskaper som Broom har snakket med.

Resultatet kan bli en økonomisk blåmandag av dimensjoner, det skal nemlig ikke gå langt over serviceintervaller før garantien bortfaller. Da blir du selv ansvarlig for reparasjoner som fabrikken ellers ville ha dekket.

Service-slurv med leasingbil kan bli rådyrt!

Stor verdireduksjon

En rundspørring Broom har gjort, bekrefter at de fleste importørene har en smertegrense som går ved ca. én måned eller 1.500 kilometer etter at service skulle vært utført.

I verste fall kan motoren bli ødelagt, og står du da uten service, vil du i mange tilfeller ende opp med en regning som er sekssifret. Med god margin!

En annen lei følge av garanti-bortfall, er verdireduksjonen bilen vil få på grunn av dette. Broom vet at det her kan dreie seg om opptil 40.000 kroner , noe som blir fakturert deg som kunde. Ved tilbakelevering av bilen, blir du dessuten også avkrevd prisen for de servicene som ikke er tatt.

Klare regler hos Volvo: En måned eller 1.500 kilometer over intervall, så bortfaller garantien.
Klare regler hos Volvo: En måned eller 1.500 kilometer over intervall, så bortfaller garantien.

– Bilen gir beskjed ca en måned eller 1.000 kilometer før fastlagt service, nettopp for at kunden ikke skal glemme dette. Dersom oppsatt intervall likevel blir overkjørt med mer enn en måned eller 1.500 kilometer, så bortfaller garantien på komponenter som er direkte eller indirekte berørt av mangelfull service, sier Runa Vigdal-Hanssen, til Broom. Hun er markeds- og kommunikasjonsdirektør hos Volvo-importøren.

Ingen service - da blir det heller ingen garanti

BMW: Behandles individuelt

– En leasingavtale forplikter kunden til å følge intervallene og gjennomføre det antall servicer som er pålagt i leasingperioden. Blir ikke dette gjort, blir man uansett fakturert for servicer som ikke er gjennomført, legger Vigdal-Hanssen til.

Praksis varierer litt mellom de forskjellige bilmerkene:

– Enhver garantisak behandles individuelt, og vi har derfor ikke noe standard svar på dette.

Nærmere ni av ti BMW'er - også leasingbiler - selges nå med serviceavtale inkludert. Dette er forutsigbart for kjøper, og vi opplever derfor i liten grad at service "glemmes". I de tilfellene dette skjer, behandles saken altså individuelt, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norway.

10 % verdireduksjon

– her blir det gjort et skjønn i hvert enkelt tilfelle. Ellers har mer enn halvparten av våre privatleasing-kunder serviceavtale på bilen sin, og for dem er ikke dette noe tema, sier direktør Vidar Eriksen i Volkswagen Møller Bilfinans.

– Dersom kunden ikke har tatt service i hele perioden, må vedkommende betale en kostnad tilsvarende det en serviceavtale for perioden koster. Samtidig blir det gjort en gjennomgripende inspeksjon for å avdekke om manglende ettersyn har hatt noen konsekvenser. Kunden betaler for inspeksjonen, og for eventuelle følgeskader på grunn. av manglende ettersyn.

Hvis vi snakker om helt bortfall av garanti, så er dette et svært lite antall saker. Her er det klare konsekvenser av manglende vedlikehold, og da snakker vi om at bilens verdi reduseres med 10 prosent. Dette belastes kunden.

Som sagt gjelder dette et svært lite antall tilfeller, der manglende vedlikehold og mange kjørte kilometer har åpenbare konsekvenser. Særlig blir oljekvaliteten vesentlig redusert, sier Vidar Eriksen videre.

Mindre verdt

For Peugeot, Citroën og DS hos Bertel O Steen godtas inntil en måned eller 3000 kilometer over serviceintervall før det får følger for garantien:

BMW: Individuell behandling fra sak til sak.
BMW: Individuell behandling fra sak til sak.

– Holder man seg innenfor denne grensen, har det ingen konsekvenser for servicehistorikken, sier Stian Gihle, PR- og informasjonssjef for de tre merkene. Han understreker at kunden i en leasingavtale har forpliktet seg til å overholde serviceprogrammet til fabrikken:

– En bil som mangler servicehistorikk er mindre verdt, og da får den rett og slett lavere takst enn en bil som er riktig vedlikeholdt. Dette gjelder på samme måte som med bulker, skader og annen unormal slitasje.

Manglende service, for høy kilometerstand og unormal slitasje blir fakturert kunden etter endt leasingperiode, sier Gihle videre.

Service-slurv kan gi kjempesmell!

Peugeot strekker seg til 3000 kilometer overkjørt.
Peugeot strekker seg til 3000 kilometer overkjørt.

Årsakssammenheng: Regning til kunden

Hos Mercedes-Benz Norge gjelder generelt det samme, men her er det ikke oppgitt noen kilometer-grense ved overkjøring.

Kia, som også importeres av Bertel O. Steen, er kjent for å ha markedets beste garanti, og informasjonsansvarlig Mette Sauge svarer slik:

– Serviceintervallene er maksimalintervall, og Kia har ingen grense utover dette. Bilen vil fortsatt ha garanti, men garantien gjelder ikke dersom kan påvises årsakssammenheng mellom en oppstått feil og manglende eller for sent utført service.

Blir det ikke påvist årsakssammenheng vil feilen bli dekket av garantien, sier hun.

Garantien dekker ikke

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge svarer slik:

– Det forventes at kunden følger opp sine forpliktelser dersom han/hun ønsker at garantien skal være gyldig. I enkelte tilfeller aksepterer vi litt slakk, men dette vurderes individuelt, understreker hun.

Hos Subaru Norge går grensen for hva som godtas ved pluss/minus en måned eller 1.500 kilometer.

– Dersom en bil ikke har hatt service, og en feil kan relateres til manglende vedlikehold, vil garantien ikke dekke dette, opplyser PR- og informasjonsdirektør Stian Thrane.

Les også: Dette er. noe av det viktigste en bruktbil kan ha!