Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller mot trafikkskolene, alle driver dessverre ikke helt etter boka. Foto: Scanpix.
Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller mot trafikkskolene, alle driver dessverre ikke helt etter boka. Foto: Scanpix.

Må stoppe useriøse trafikklærere

Vegvesenet: Noen få ødelegger for de som driver seriøst.

Kravene for å få førerkort har blitt stadig tøffere. Her er det både teoretiske og praktiske prøver, og til slutt oppkjøring med en sensor.

Her har trafikkskolene naturligvis en svært viktig rolle. Det er de som skal lære opp sjåførene, og gi dem den kunnskapen som skal til for å kunne få førerkort. Dessverre er ikke alle like seriøse:

– Noen få trafikklærere og -skoler ødelegger for alle de som driver seriøst. De har ikke forstått sin rolle som trafikksikkerhetsaktør, sier fagleder i Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Rune Granum.

Granum og hans kolleger fører tilsyn med alle trafikkskoler i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Det overordnede målet med tilsynene er å bedre trafikksikkerheten.

123 tilsyn med opplæring

– Trafikkskolene er gitt tillitt fra samfunnet til å utdanne gode førere. De som misbruker denne og ikke ser sitt samfunnsoppdrag må vi reagere mot, sier Granum i en pressemelding.

I løpet av 2017 ble det gjennomført 123 tilsyn med opplæringen på trafikkskoler i de fem nevnte fylkene. 61 av disse førte til en eller annen form for reaksjon mot skolen eller enkeltlærere:

  • 32 godkjenninger ble tilbakekalt, hovedsakelig fordi helsekrav ikke var oppfylt.
  • 5-6 av tilbakekallingene kom som følge av at trafikklærere har drevet svært kritikkverdig opplæring eller fordi de ikke har hatt godkjent vandel.
  • 8 skoler/lærere fikk advarsel som følge av alvorlige brudd ved opplæringen.
  • 21 fikk pålegg om å rette mindre avvik ved driften.

Øvelseskjørte i 200 km/t – mens moren snakket i mobilen

Målretter mot gjengangere

Tilsynsførerne i vegvesenet samarbeider godt med sensorene som kjører førerprøver på trafikkstasjonene. Dersom samme trafikklærer eller -skole gjentatte ganger kommer med elever til førerprøven som ikke er gode nok, kontakter sensorene tilsynsseksjonen.

– Som sagt, så er de fleste trafikklærerne seriøse og dyktige, men likevel opplever sensorene våre for ofte at de kjører prøver med kandidater som ikke er gode nok. Trafikklæreren er den profesjonelle parten i opplæringen og har en plikt til å stanse elevene i opplæringsløpet hvis det er tilfelle. De skal ikke gjennomføre avsluttende opplæring med elever som har for dårlig nivå, sier Granum.

– Å fremstille dårlige kandidater til førerprøve vitner om at trafikklæreren har gitt etter for elevens ønske om å gjennomføre obligatorisk opplæring, slik at han eller hun får «inngangsbillett» til førerprøven. Disse elevene utgjør en fare for seg selv, for sensor og for andre trafikanter. Skoler og lærere som lar slike elever kjøre opp gjentatte ganger, må vi stoppe, avslutter faglederen.

LES OGSÅ: Stoppet av politiet – påsto han øvelseskjørte med seg selv!

Se video: De skal lage verdens tøffeste SUV