Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2016 åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en ny og stor døgnhvileplass for yrkessjåfører langs E6 ved Fugleåsen i Ski kommune. Den ligger bare få minutters kjøring fra Oppegård.

Her er det plass til 100 vogntog, der yrkessjåfører kan ta sin lovpålagte døgnhvile. Sjåførene får tilgang et servicebygg med toaletter, vask- og dusjanlegg.

Men nå er det mye som tyder på at døgnehvileplassen misbrukes.

Dette er framtiden, slik Volvo ser den

Står parkert fra fredag til søndag

Det står et hundretalls utenlandske vogntog her hver eneste helg. Dokumentasjon fremskaffet av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser at flertallet av disse står parkert fra fredag til søndag med sjåfører i bilene.

– Dette er ikke bare potensielt ulovlig. Det er også nok et signal som tyder på at det foregår sosial dumping på våre veier, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Her er lastebilen som ikke forurenser i det hele tatt

Bryter reglene i stor stil

– Vi har lenge mistenkt at mange utenlandske sjåfører også her i landet tvinges til å bo i lastebilen over lang tid. Hvis ikke arbeidsgiver kan ordne innlosjering utenfor kjøretøyet når ukehvilen skal avholdes, bryter de kjøre- og hviletidsreglene.

– Dette er utvetydig slått fast i en fersk EU-dom. Funnene vi sitter på indikerer at reglene brytes i stor stil, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Disse lastebilene rensker faktisk luften

Enkelte utenlandske sjåfører oppholder seg i lastebilen i flere uker og måneder i strekk. Foto: Stein Inge Stølen
Enkelte utenlandske sjåfører oppholder seg i lastebilen i flere uker og måneder i strekk. Foto: Stein Inge Stølen

Flere gjengangere

Av totalt 112 utenlandske lastebiler registrert på en fredag sto 58 fortsatt igjen ved andre registrering søndag. Dette utgjør mer enn halvparten. I de fleste tilfeller var det synlige sjåfører og/eller aktivitet i bilene både ved første og andre registrering i helgen, transport til og fra lastebilene ble ikke observert.

25 tilhørte ett enkeltselskap. 16 av disse, 68 prosent, sto gjennom helgen med sjåfører i bilene. Flere av kjøretøyene er dokumenterte "gjengangere" .

NLF registrerte samtlige kjøretøy ved Fugleåsen døgnhvileplass ved fem anledninger i januar, deriblant to helger.

Vanskelig å håndheve

Regulær ukehvil (45 timer) skal ikke tas i lastebilen, men ved eksternt overnattingssted iflg. EUs kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Den såkalte ukehvilen, eller 45-timershvilen, er noe alle sjåfører er lovpålagt å gjennomføre etter senest seks arbeidsdøgn. Denne skal ikke tas i kjøretøyet, men avholdes ved et eksternt overnattingssted.

– Dette er et viktig ledd i arbeidet med å styrke trafikksikkerheten - en uthvilt sjåfør er en trygg sjåfør. Ingen ønsker å møte et fullastet vogntog ført av en person som ikke har sovet i en skikkelig seng på flere uker, sier Mo.

Til tross for dette er det vanskelig å dokumentere brudd på reglene. Det er nemlig tillatt å ta en forkortet ukehvil på minst 24 timer annenhver uke i lastebilen, altså totalt to uker på veien, før en har rett på annen og mer komfortabel innkvartering.

NLF mottok bekymringsmeldinger rundt praksisen på Fugleåsen. Foto: Stein Inge Stølen
NLF mottok bekymringsmeldinger rundt praksisen på Fugleåsen. Foto: Stein Inge Stølen

Bor i lastebilen i måneder i strekk

– Tusenvis av østeuropeiske sjåfører har imidlertid en arbeidsordning som gjør at de må oppholde seg i bilen i uker og måneder i strekk. Parkeringsplasser i hele Vest-Europa fylles opp hver eneste helg. Observasjonene våre viser at dette også skjer i Norge.

Bekymringsmeldinger førte til at NLF iverksatte et registreringsprosjekt i januar. Ved fem anledninger, deriblant to helger, ble flere hundre utenlandske lastebiler fotografert og registrert ved Fugleåsen døgnhvileplass. Kjøretøyenes registreringsnummer ble notert ved helgestart fredag ettermiddag og igjen søndag formiddag.

Samtidig ble det innhentet fotodokumentasjon på hvordan bilene var parkert og om det foregikk aktivitet i førerhytten. På den måten var det mulig å få indikasjoner på om bilene hadde flyttet seg i mellomtiden eller om sjåførene hadde foretatt hviletiden et annet sted.

I de aller fleste tilfellene sto lastebilene parkert på samme punkt og det var mulig å se at bilene var bemannet.

10 ting du neppe visste om norske lastebiler