Når dekket ser slik ut er det ikke hyggelig å bli stoppet i kontroll... Foto. Statens vegvesen.
Når dekket ser slik ut er det ikke hyggelig å bli stoppet i kontroll... Foto. Statens vegvesen.

Slik så bilen ut da den kjørte inn i kontrollen...

Storkontroll: Super-scanneren slo til igjen.

Denne uken har Statens vegvesen og politiet hatt kontroll på E6, sør for Brumunddal.

Kontrollen ble gjennomført i begge retninger, ved hjelp av en såkalt ANPR-scanner.

Den automatiske skiltscanneren er et svært verdifullt hjelpemiddel som kan monteres på biler, eller plasseres i veikanten.

Her blir alle registreringsnumre filmet og scannet – og så umiddelbart sjekket opp mot registrene. Dermed er det enkelt å plukke ut kjøretøyer som bør stoppes på kontrollpostene.

Grove tilfeller

Totalt 6.700 kjøretøyer passerte ANPR-skanneren i Brumunddal. 210 ble kontrollert. Det resulterte i 72 bruksforbud, sju førere blir anmeldt. Av disse hadde seks manglende førerrett, en ble anmeldt på grunn av tekniske mangler.

Her var det snakk om ombygging som gikk hardt ut over bilens understell. Og dessuten: Helt nedslitte dekk. Dommen fra Statens vegvesen er klar og tydelig: Helt uforsvarlig!

– Hovedandelen av begjæringer var mangel på periodisk kontroll. Det var også flere grove tilfeller av tekniske mangler. 55 kjøretøyer ble begjært avskiltet, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder hos Utekontroll Hedmark faggruppe.

Her var det plutselig mange biler uten skilter...

Fasiten

Det endte med at 23 kjøretøyer mistet skiltene. 32 klarte å få ordnet opp på kontrollplassen.

Slik er fasiten etter kontrollen:

– Manglende periodisk kontroll: 22

– Ikke betalt årsavgift: 15

– Ikke betalt omregistreringsavgift: 7

– Ikke forsikring: 10

– Teknisk: 1

Bruksforbud til vogntog

I løpet av kontrollen ble det også utstedt 36 kontrollsedler på grunn av tekniske mangler. 11 gebyrer ble utstedt, fordelt på sikkerhetsbelte, dokumenter og dekk

Ett bruksforbud ble gitt til et utenlandsk vogntog. Dette på grunn av manglende dokumenter.

Bruksforbud til hvert tredje kjøretøy som ble stoppet, var fasit etter kontrollen. Foto: Statens vegvesen.
Bruksforbud til hvert tredje kjøretøy som ble stoppet, var fasit etter kontrollen. Foto: Statens vegvesen.

Personlige bilskilt: Her bor de som har skaffet seg det

Vogntoget stikker av fra kontrollen, se video under: