Vogntogkontroller flere steder i Hedmark 24. august avdekket grove feil og brudd på regleverket. Ett vogntog kjørte for eksempel rundt med store skader etter en utforkjøring (bildet t.v.), mens et annet hadde store skader på svingskiveanretningen (bildet t.h.).
Vogntogkontroller flere steder i Hedmark 24. august avdekket grove feil og brudd på regleverket. Ett vogntog kjørte for eksempel rundt med store skader etter en utforkjøring (bildet t.v.), mens et annet hadde store skader på svingskiveanretningen (bildet t.h.).

Vogntoget kjørte av veien – men sjåføren bare fortsatte

Nye kontroller avdekket en rekke regelbrudd.

Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller av tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Men Vegvesenets kontrollører er også aktivt ute i felten, og stopper kjøretøyer.

Nylig har Vegvesenet gjennomført kontroller av tungtransport flere steder i Hedmark. Resultatet viser hvor viktig det er å sjekke sikkerheten på de store vogntogene som ferdes rundt på veiene i Norge.

Stoppet i kontroll – ble anmeldt og utvist fra Norge

Flere anmeldt til politiet

Et vogntog ble stoppet på Riksvei 3 ved Svingen, med store skader i fronten, etter en utforkjøring Trøndelag. Fører ble anmeldt og kjøretøyet avskiltet.

En fører ble anmeldt til politiet på grunn av grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dette var på Magnor.

En annen fører ble anmeldt for å ikke stoppe i kontroll på Husum.

Vegvesenet kaller inn 1.000 trafikkfarlige biler

Fullastet med betong

Et vogntog hadde så store skader i svingskiveanretning at det var stor fare for at betongelementer semitraileren var fullastet med, skulle falle av. Bildet øverst i saken viser hvor omfattende skadene var.

– Ellers var det mange kjøreforbud på overlast, lastsikring, dokumenter og teknisk, forteller fagleder ved Utekontroll Hedmark faggruppe, Geir Thomas Finstad.

Vegvesenet fikk tips, se hva de stoppet:

Trussel i trafikken

Kjøretøy som er i dårlig forfatning er en direkte trussel mot trafikksikkerheten.

– Det samme må sies om å kjøre vogntog med en fører som har for lite hvile. Det er viktig å få luket førere og kjøretøy som er en risiko for trafikksikkerheten ut av trafikken, sier Finstad.

Utover høsten blir det naturligvis flere kontroller.

– Slike dødsmaskiner vil vi ikke ha på norske veier