Statens vegvesen avdekket mye som ikke var i orden da de denne uken avholdt storkontroll i Hedmark. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen avdekket mye som ikke var i orden da de denne uken avholdt storkontroll i Hedmark. Foto: Statens vegvesen.

Stoppet i Vegvesen-kontroll – ble anmeldt og utvist fra Norge

Her var det mye som ikke var i orden.

Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller av tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Men Vegvesenets kontrollører er også aktivt ute i felten, og stopper kjøretøyer. Nå har vegvesenet gjennomført to dager med kontroll av tungtransport ved Magnormoen kontrollstasjon i Hedmark. Resultatet må kunne sies å være nedslående:

51 bruksforbud

– Til sammen ble 215 tunge kjøretøy kontrollert. Av disse fikk 51 bruksforbud, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder ved Utekontroll Hedmark faggruppe.

I tillegg til dette ble det syv anmeldelser. Dessuten fikk fire lette kjøretøy bruksforbud og en fører ble anmeldt.

Vegvesenet kaller inn 1.000 trafikkfarlige biler

Dårlige bremser

– En av førerne ble anmeldt til politiet på grunn av grove brudd på kjøre- og hviletid, og ble utvist fra Norge. Å kjøre vogntog uten nok hvile er en direkte trussel mot trafikksikkerheten, sier Finstad.

Kontrollørene avdekket også overlast i kombinasjon med dårlige bremser og dårlig lastesikringsutstyr.

– Det er greit å få luket ut førere og kjøretøy som er en risiko for trafikksikkerheten, avslutter fagleder Finstad.

Her var det overlast og manglende lastesikring. Resultatet ble et gebyr på 15.200 kroner. Foto: Statens vegvesen.
Her var det overlast og manglende lastesikring. Resultatet ble et gebyr på 15.200 kroner. Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenet fikk tips, se hva de stoppet: