UPs oppgaver bør overføres til politidistriktene, det er blant konklusjonene fra et offentlig utvalg nedsatt av Regjeringen. Dette vil få store konsekvenser for trafikksikkerheten, mener Trygg Trafikk. 
UPs oppgaver bør overføres til politidistriktene, det er blant konklusjonene fra et offentlig utvalg nedsatt av Regjeringen. Dette vil få store konsekvenser for trafikksikkerheten, mener Trygg Trafikk. 

Advarer mot å legge ned UP

Trygg Trafikk mener det kan rasere trafikksikkerheten.

Utrykningspolitiet (UP) bør legges ned, og trafikkoppgavene overføres til politidistriktene.

Det er blant forslagene som nylig ble lagt fram av et offentlig utvalg nedsatt på vegne av Regjeringen, for å vurdere politiets særorganer.

– Dette vil kunne føre til en rasering av trafikksikkerheten på norske veier, advarer direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.

– Vi frykter at trafikksikkerhet vil bli nedprioritert i politidistriktene i konkurranse med andre oppgaver. Færre politikontroller kan i ytterste konsekvens føre til at liv og helse kan gå tapt, sier Johansen.

Trygg Trafikk er sikre på at nasjonalt fagmiljø innen trafikksikkerhet vil fraråde en nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP). UP er en garantist for at trafikksikkerhetsarbeidet blir prioritert, og at dette skjer på en kunnskapsbasert og systematisk måte, mener de.

Politikontroller viktig for å få ned ulykkene

UP har ca. 280 stillinger landet rundt som er øremerket til å jobbe med trafikksikkerhet og står for 90 prosent av alle forelegg på fartsforseelser. Forskning viser at høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand er de to viktigste årsakene til dødsulykker i Norge. Det enkelttiltaket som har størst dokumentert effekt mot nettopp dette er politikontroller.

– Trafikksikkerhet har vært en salderingspost i flere politidistrikt i mange år. Derfor er vi svært bekymret over dette forslaget, sier Johansen, i en pressemelding.

Varslet om kontroll, det skulle han ikke ha gjort!

I strid med nasjonale føringer

I sin innstilling argumenterer utvalget for å legge ned UP for å: ‹oppnå en mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse.» Anbefalingen er i strid med den viktige rollen UP og kontrollvirksomheten beskrives å ha i ferske nasjonale stortingsmeldinger om trafikksikkerhet og Nasjonal transportplan.

– Utvalget stoler blindt på at Politidirektoratet, gjennom signaler til politidistriktene, skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Det tror vi ingenting på. Politidistriktene har så mange oppgaver de skal prioritere at det er stor fare for at de vil nedprioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen.

Nå har UP fått et helt nytt bilmerke

Ambisiøse mål

Trygg Trafikk tror, i likhet med Norges Politilederlag, at dersom UPs ansvarsoppgaver og ressurser blir overført til politidistriktene vil trafikksikkerhetsarbeidet over tid bli svekket.

Regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan satt svært ambisiøse mål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde veitrafikken innen 2030.

– Med redusert politiinnsats på veiene når vi ikke målene i ny Nasjonal transportplan, og nullvisjonen, advarer Johansen.

LES OGSÅ: UP vinket inn de som kjørte for sakte

UP har i dag rundt 280 stillinger, fordelt over hele Norge. Disse vil bli overført politiet lokalt dersom nytt forslag blir gjennomført.
UP har i dag rundt 280 stillinger, fordelt over hele Norge. Disse vil bli overført politiet lokalt dersom nytt forslag blir gjennomført. Foto: Scanpix