Denne uken forsvinner fotoboksen på E6 ved Biri i Oppland.

Fotoboksen ble satt opp i 2005 etter en periode med flere svært alvorlige ulykker på strekningen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Målinger viste at en stor andel av bilistene holdt for høy fart, og etter at fotoboksen ble satt opp gikk fartsnivået ned. Nå er andre trafikksikkerhetstiltak på plass i området, skriver oa.no.

Flinkere bilister

– Årsaken til at boksen ikke lenger skal brukes, er at vegen mellom Mjøsbrua og Vingrom har fått midtdeler, og at bilistene er blitt flinkere til å passe farten, opplyser Vegvesenet.

I perioden mellom 2014 og 2015 kom midtrekkverk på plass langs hele strekningen mellom Mjøsbrua og Vingrom. Rekkverk er, ifølge vegvesenet, svært effektivt tiltak for å hindre møteulykker, som er den farligste ulykkestypen i trafikken. Målinger som Statens vegvesen har gjort, viser at bilistenes fartsnivå har vært forholdsvis stabilt de siste årene, også etter at midtrekkverket kom opp, skriver Vegvesenet.

– Tilpass farten

– Selv om vi nå fjerner fotoboksen i Biri, er det all grunn til å fortsette å passe farten og alltid kjøre etter forholdene, sier seniorrådgiver Jan Rune Vilhelmsen i Statens vegvesen.

– Midtrekkverket beskytter mot møteulykker, men ikke mot utforkjøringsulykker og andre farlige situasjoner som kan oppstå i trafikken. Det er viktig å tilpasse farten etter vær, føre, sikt og den øvrige trafikken, uansett hvor en kjører, sier Vilhelmsen.

Du kan lese mer om bil og trafikk på oa.no – her:

Fotoboks: Så dyrt blir det hvis det blinker