Bilister og syklister er de to trafikantgruppene vi irriterer oss mest over, viser en ny undersøkelse fra Trygg Trafikk. Faktisk er det kun 9 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort av Kantar, som ikke irriterer seg over ett eller annet på veien. Foto: Trygg Trafikk
Bilister og syklister er de to trafikantgruppene vi irriterer oss mest over, viser en ny undersøkelse fra Trygg Trafikk. Faktisk er det kun 9 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort av Kantar, som ikke irriterer seg over ett eller annet på veien. Foto: Trygg Trafikk

9 av 10 irriterer seg i trafikken – se hvorfor

– Det er åpenbart mye irritasjon ute og går.

Det er mye irritasjon på norske veier, viser en undersøkelse gjort av Kantar, på vegne av Trygg Trafikk. Mest er det knyttet til bilister og syklister.

Undersøkelsen viser blant annet at 35 prosent irriterer seg mest over bilister, mens tallet er 29 prosent for syklister. Det er ikke overraskende høyere enn for alle andre trafikantgrupper.

– Det er åpenbart mye irritasjon ute og går, mellom ulike typer trafikanter. Det liker vi dårlig. For det første gjør irritasjon oss til dårlige trafikanter. Det skaper farlige situasjoner og ulykker. For det andre vitner det om dårlig samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Husk at alle har like mye rett på veien, sier Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Bare ni prosent sier at de ikke blir irritert i trafikken.

– Pust med magen og tenk samarbeid, enten du er på veien i bil, på sykkel eller til fots. Med flere trafikanter, flere forstyrrelser og et mer komplekst trafikkbilde enn før, er det viktig å beholde roen. Irritasjon og aggresjon gjør at vi tar dårlige valg. Det fører til ulykker, sier Solstad Steen.

Syklistene er på andreplass når det gjelder hvem som skaper flest farlige situasjoner. Foto: Scanpix
Syklistene er på andreplass når det gjelder hvem som skaper flest farlige situasjoner. Foto: Scanpix

Mener bilister skaper flest farlige situasjoner

Undersøkelsen viser at bilistene er verstingene, ifølge fotgjengere og syklister. Også blant bilistene mener nesten halvparten – 45 prosent – at andre bilister er de som oftest skaper farlige situasjoner.

– Bilistene oppleves som den farligste trafikantgruppen. Biler har et langt større skadepotensial enn syklister eller fotgjengere, og det gir deg som bilist et større ansvar i trafikken, sier Solstad Steen.

Syklistene er på andreplass når det gjelder hvem som skaper flest farlige situasjoner.

– Det er mange syklister på norske veier, både på landeveiene og i byene kan det være uoversiktlig og trangt. Syklister kan være uforutsigbare fordi de bruker både fortau, kjørebane, egne sykkelfelt og fotgjengeroverganger. Det kan være krevende for andre trafikanter å forholde seg til.

Topp 10: Dette irriterer vi oss over

Det er mye irritasjon ute og går mellom norske trafikanter. Foto: Scanpix
Det er mye irritasjon ute og går mellom norske trafikanter. Foto: Scanpix

Bilister med falsk trygghet

På tross av større tilrettelegging for sykling i storbyer som Oslo, er det hele 36 prosent som sier det er på sykkel at de føler seg mest utsatt i trafikken. Bare 20 prosent føler seg utsatt bak rattet.

– Som syklist og fotgjenger har man ikke den beskyttelsen som bilen gir, likevel er det viktig å huske på at tryggheten vi føler i bilen er falsk trygghet. Ulykkesstatistikken viser at de fleste hardt skadde og omkomne er bilister, avslutter Solstad Steen.

Mer enn 13 millioner biler er tilbakekalt så langt i år

Broom tester taktelt på Vestlandet