På vinteren blir det ofte svært glatt i rundkjøringene, da er det ekstra viktig å avpasse farten etter forholdene.
På vinteren blir det ofte svært glatt i rundkjøringene, da er det ekstra viktig å avpasse farten etter forholdene.

Her bør du passe ekstra godt på

Antall ulykker øker på vinteren.

Det blir stadig flere rundkjøringer på norske veier.

Mange tradisjonelle kryss blir bygget om til rundkjøringer – for å gi bedre trafikkflyt.

Men på vinteren kan rundkjøringene være en ekstra utfordring for bilistene.

Glatte veier, der snø og is effektivt fjerner all veimarkering, er et dårlig utgangspunkt.

For høy fart

– Vårt inntrykk er at Vegvesenet har blitt stadig flinkere til å merke rundkjøringene. Men mye av denne oppmerkingen ligger i selve veibanen, blant annet når det er to filer inn i rundkjøringen. Når denne merkingen er dekket til av snø og is kan det oppstå skumle situasjoner, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.
Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Forsikringsbransjen registrerer mange ulykker i rundkjøringene. Arne Voll har et viktig råd til bilistene:

– Det er å tenke på rundkjøringer som et kryss der man har vikeplikt. Altfor mange holder for høy fart inn i rundkjøringen. Her må man bremse opp i tide, se seg godt om – og puste med magen. Husk også at andre biler som er inne i rundkjøringen ikke alltid gjør det du forventer. Kanskje tar de en ekstra runde, eller gjør en uventet manøver. Det bør du ta høyde for. Har du selv for høy fart, kan det være vanskelig å få stoppet hvis det blir nødvendig, sier Voll.

Påstår at rundkjøringene sliter ut dekkene

Påstand mot påstand

Gjensidiges statistikker viser at det sjelden er snakk om alvorlige ulykker i rundkjøringene.

Men det kan likevel bli kostbare skader på bilene.

– Selv mindre påkjørsler kan fort bli svært dyre. Et annet problem her, er at det ofte er vanskelig å fastslå hvem som har skylden. Det er ofte påstand mot påstand, og da kan det fort ende med skylddeling. Dermed må man betale skaden selv, eller bruke forsikringen med påfølgende bonustap, forteller Voll.

Nå kan du forsikre deg mot store verkstedregninger

Nesten 20.000 kroner i snitt

I 2016 ble det totalt sett rapportert inn 815 små og store skader til forsikringsselskapene, hver dag. Det tilsvarer 34 skader i timen, døgnet rundt. Hver av disse skadene kostet 18.897 kroner i snitt..

Flest meldte skader (76.000) var eneulykker, der kun én bil er innblandet. Det er også der de største utbetalingen fant sted med 1,9 milliarder kroner. Ellers er statistikken preget av svært mange parkeringsskader (52.000), ryggeskader (47.000) og påkjørsler bakfra (35.000).

Se også: Han tar rundkjøringen på ytter'n!