Dårlig veistandard skaper problemer, både for sjåfører og biler. Nå har Ford utviklet et system som skal varsle om hull i veien. 
Dårlig veistandard skaper problemer, både for sjåfører og biler. Nå har Ford utviklet et system som skal varsle om hull i veien. 

Nå skal bilen varsle om hull i veien

Ny teknologi åpner for spennende muligheter.

Vi har mye dårlig vei her i Norge. Etterslep i vedlikehold gjør at dårlig veistandard kan være en real utfordring for alle som ferdes på veiene, og ikke minst bilene.

Dette kan også føre til ulykker. Det blir anslått at så mye som hver tredje bilulykke i vår del av verden skyldes dårlig veistandard.

Nå skal ny teknologi varsle om hull som dukker opp i veibanen.

Virtuelt kart

I 2011 ble hele 20 millioner veihull innrapportert i Europa. Bare halvparten av disse ble utbedret. Alle de gjenværende, er dermed en fare for de som ferdes i trafikken. I noen tilfeller skader de også bilen, med kostbare reparasjoner som følge.

Nå kan imidlertid en ny Ford-teknologi hjelpe med å redusere dette problemet.

– Et virtuelt veihullkart kan vise nye hull bare minutter etter at de første bilistene har oppdaget dem, og advare andre sjåfører. Våre biler har allerede sensorer som kan oppdage veihull. Nå ønsker vi å ta det ett skritt videre, sier forsker Owe Hoffmann i Ford Europa.

Vegvesenet tar ikke ansvar for hull i veien

Deler i nettskyen

Nylig viste Ford for første gang systemet som skal testes senere i år. Kartet i bilens display gir sjåføren oppdatert informasjon om hvor veihullene er og hvor store de er, samt kommer med forslag til alternative kjøreruter. Systemet baserer seg på såkalt «crowdsourcing.»

Det betyr at når andre biler registrerer et veihull, blir dette umiddelbart delt med systemet.

Både Ford Mondeo, S-Max og Galaxy har i dag sensorer som registrerer veihull og justerer bilens dempere for å redusere skadepotensialet. Fords ingeniører forsker nå også på å bruke kameraer og modem for å dele informasjonen i en nettsky, og gjøre den tilgjengelig for andre sjåfører i sanntid.

Veien var så dårlig at motorsykkelen brakk

Bilene snakker sammen

Det forskes også på et aktivt dempersystem som i enda større grad vil redusere potensielle skader.

Den teknologiske utviklingen i bilbransjen går virkelig fort om dagen. Dette handler blant annet om at bilene får stadig mer avansert utstyr, særlig på sikkerhetsfronten. I tillegg åpner det seg store muligheter, etter hvert som stadig flere biler nå er koblet opp mot nettet.

Dette gjør blant annet at bilene kan "snakke" sammen. De kan utveksle informasjon og blant annet bidra til å redusere både køer og ulykker. Og altså fortelle hverandre om huller i veien.

Erstatning

PS: Har du kjørt i et veihull og mener du har krav på erstatning? Her er NAFs liste over viktige momenter i en klage:

• Kjente det offentlige, dvs. stat, fylkeskommune eller kommune til feilen på veien?

• Har det vært tid til å utbedre eller fjerne faren?

• Kunne det ha vært varslet om forholdene?

• Forelå handlingsalternativer eller lignende?

• Har regelverk, instrukser, veinormaler og lignende blitt fulgt?

LES OGSÅ: Slik skal bilen styre unna hull i veien