Urovekkende mange tar sjansen på å kjøre med sommerdekk selv på vinteren. Særlig om årets første snøfall kommer brått. Illustrasjonsbilde fra Scanpix. 
Urovekkende mange tar sjansen på å kjøre med sommerdekk selv på vinteren. Særlig om årets første snøfall kommer brått. Illustrasjonsbilde fra Scanpix. 

Én av ti krasjer på sommerdekk

Selv om det er vinterføre.

Forsikringsselskapet If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har i perioden 1. november til 1. april. Sist vinter registrerte selskapet skader på 16.981 personbiler. 1.703 av disse bilene var utstyrt med sommerdekk.

Det er først og fremst i overgangen mellom høst og vinter og ved første snøfall at ulykkesbilene er feilskodd, understreker If. Særlig hvis den første snøen kommer tidlig og litt brått på, blir andelen på sommerdekk høy.

Sjåfører på Vestlandet og Sørlandet er dårligst i landet til å legge om til vinterdekk, viser skadetall.

1 av 10 på sommerdekk

– Det er dessverre en trend som har vart over mange år, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

På landsbasis hadde 10,1 prosent av bilene vært involvert i uhell sist vinter sommerdekk. Det er en nedgang fra vinteren 2014-15, da 15,2 prosent av ulykkesbilene var skodd med sommerdekk, viser Ifs egen skadestatistikk. Selskapet har forsikret om lag hver femte personbil som kjører på veiene her i landet, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

– Heldigvis var det en nedgang fra forrige vinter, men feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier Clementz.

I Vest-Agder var det hele 16,2 prosent som hadde sommerdekk på bilen da de var involvert i en ulykke sist vinter. I Rogaland var andelen 13,9 prosent.

Dette er dekk-tabbene du bør unngå

Noen bruker sommerdekk hele året

– Med sommerdekk på glatt føre øker risikoen betydelig for alvorlige personskader og at noen omkommer, sier Clementz.

– Dessverre ser vi at enkelte bruker sommerdekk gjennom hele vinteren i kystområder som normalt har lite snø. Det er urovekkende. De dagene det kommer snø brått på eller det er underkjølt veibane, tar en del unødvendige og farlige sjanser. Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører, sier Clementz.

Damer bak rattet gir tryggere veier

Må betale selv

I kjøretøyforskriften heter det: «Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»

Dersom det er årsakssammenheng mellom dårlig veigrep og ulykken, kan forsikringsselskapet gjøre en såkalt avkorting. Det betyr at den som eier bilen eller forvolder skade på en annen bil, person eller eiendom må betale en andel av ulykkesregningen selv.

Pigg eller piggfritt – det kommer an på hvor du bor

Sa nei til påbud

I dag kan du lovlig kjøre på sommerdekk om vinteren - hvis føret tillater det. I både Sverige og Finland er det påbud om bruk av vinterdekk i vintermånedene. Norske vinterforhold er ofte langt mer krevende enn i våre naboland, så If mener det er nødvendig med påbud om vinterdekk her i landet også.

I 2012 utredet Statens vegvesen Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet om det var nødvendig med vinterdekkpåbud for personbiler. Etter en høringsrunde var konklusjonen til daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) at et pålegg ikke var nødvendig.

Altfor mange kjører rundt med sommerdekk på vinteren, det vises tydelig på ulykkesstatistikken.
Altfor mange kjører rundt med sommerdekk på vinteren, det vises tydelig på ulykkesstatistikken.

Les også: Vinterdekk – Her er årets testvinnere