Dette synet møtte kontrollørene til Statens vegvesen da de stoppet vogntoget fra Estland. – Det er meget godt å få stoppet disse vogntogene som åpenbart har førere som mangler kunnskap om lastesikring, og derfor setter seg selv og andre trafikanter i fare, sier fagleder Geir Thomas Finstad. Foto: Statens vegvesen.
Dette synet møtte kontrollørene til Statens vegvesen da de stoppet vogntoget fra Estland. – Det er meget godt å få stoppet disse vogntogene som åpenbart har førere som mangler kunnskap om lastesikring, og derfor setter seg selv og andre trafikanter i fare, sier fagleder Geir Thomas Finstad. Foto: Statens vegvesen.

Ser du hvorfor det ble full stopp her?

Lastet med 24 tonn betongelementer.

Dårlig sikret last er dessverre en gjenganger når kontrollørene fra Statens vegvesen stopper og ser nøyere på vogntog ute i trafikken.

Det har vi fått et nytt bevis på nå. Utekontroll Hedmark faggruppe slo denne uken til på to av sine kontrollstasjoner. Resultatet av kontrollene må kunne sies å være nedslående:

Det ble utstedt gebyrer på til sammen 17.000 kroner på overlast og ni bruksforbud, her gikk det på dårlige dekk, manglende sikt og bremser som ikke var i orden. Men det var absolutt ikke alt:

Forskjøvet seg en halv meter

– Det ble stoppet et litauisk vogntog på Magnormoen, med 25 tonn aluminiums-barrer, og et vogntog fra Estland ble stoppet på Husum. Begge hadde sikret lasten sin alt for dårlig.

– Lasten med 24 tonn betong-elementer hadde forskjøvet seg forover ca. 0,5 meter, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder i Statens vegvesen.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet!

Anmeldt til politiet

Han legger til:

– Det er meget godt å få stoppet disse vogntogene som åpenbart har førere som mangler kunnskap om lastesikring, og derfor setter seg selv og andre trafikanter i fare.

Begge førerne ble anmeldt til politiet. Vogntogene må stå til forholdene er oppgjort.

Vegvesenets supervåpen slo til igjen, 30 biler mistet skiltene

Kontrollørene var heller ikke spesielt imponert over lastesikringen på dette vogntoget fra Estland. Det var lastet med aluminiums-barrer. Foto: Statens vegvesen. 
Kontrollørene var heller ikke spesielt imponert over lastesikringen på dette vogntoget fra Estland. Det var lastet med aluminiums-barrer. Foto: Statens vegvesen. 

Her var mye galt på en gang