KØER: Dette er ikke et uvanlig syn på E18 gjennom Telemark. I årene som kommer kan køende bli langt hyppigere. Foto: ta.no/Amedia.
KØER: Dette er ikke et uvanlig syn på E18 gjennom Telemark. I årene som kommer kan køende bli langt hyppigere. Foto: ta.no/Amedia.

Frykter E18-kaos i flere år

Det skjer etter en sommer med mye stillestående kø.

E18 gjennom Telemark er en "flaskehals" på strekningen mellom Kristiansand og Oslo.

I sommer har det nesten hver helg vært saktegående eller stillestående trafikk på E18 gjennom fylket. Forsinkelsene har vært oppe i 30 til 40 minutter på strekningen fra Kragerø til Porsgrunn flere helger. Ferietid betyr stor utfart gjennom Telemark. Det skriver Telemarksavisa.

LES OGSÅ: Forsinkelser på E18

Og forsinkelser kan det bli mer av i årene som kommer. E18 fra Heistad til Rugtvedt kan bli stengt i opp mot ett år på grunn av tunnelutbedringer, og dermed må bilistene beregne enda lengre reisetid gjennom fylket vårt.

Nye Veier skal etter hvert starte med sitt arbeid på ny E18. Telemark må derfor regne med å bli en byggesone i flere år.

Ferdig i 2019

Kjørholttunnelen og Bambletunnelen skal oppgraderes, det samme gjelder Brattåstunnelen og Hovettunnelen. Dette arbeidet er, ifølge Statens vegvesen sin framdriftsplan, beregnet til å ta ett år. Byggestart er 2018.

I perioden som utbedringsarbeidet pågår må trafikken ledes over på gamle E18, og over Breviksbrua.

Før denne omkjøringsveien kan komme i drift må Høgenheitunnelen utbedres. Arbeidet her starter mot slutten av året, og vil pågå deler av neste år. Når dette arbeidet er ferdig, viser vegvesenets framdriftsplan, at man går i gang med E18-tunnelene. Dette arbeidet vil pågå gjennom 2018, og alle de fire tunnelene vil fremstå i ny drakt i 2019.

Vil jobbe samtidig

Når E18 først skal stenges, håper Nye Veier at man samtidig kan starte arbeidet med de nye tunnelene som skal på plass i forbindelse med nye E18 på strekningen fra Langangen til Rugtvedt.

– Vi håper å få til et fellesprosjekt med Statens vegvesen når dette arbeidet først skal gjøres. Men for å få det til må vi framskynde arbeidet. Vi må ekspressregulere tunneltraseer for å kunne sprenge ut disse samtidig med at Statens vegvesen oppgraderer dagens, fortalte Magne Ramlo i Nye Veier til teknisk utvalg i Bamble kommune onsdag ettermiddag.

– Dette medfører imidlertid at vi må framskynde dette arbeidet betraktelig, nærmere to år. For å få dette til må vi blant annet få på plass finansiering og vi må få på plass reguleringsplaner. Vi må også ha med oss kommunene, Porsgrunn og Bamble på dette, for å få gjennom reguleringsplaner for tunneltraseene, fortalte Ramlo videre.

Direktoratet må på banen

Men for at Statens vegvesen og Nye Veier skal kunne samkjøre sine prosjekter, og dermed sørge for at E18 ikke blir stengt lenger enn strengt tatt nødvendig, må Vegdirektoratet inn på banen.

Der ligger saken foreløpig til behandling. Vegdirektoratet uttaler følgende til TA torsdag:

– Samarbeidsavtalen mellom Statens vegvesen og Nye Veier AS er under utarbeidelse, men den er ikke ferdig. Det er derfor ikke mulig å være mer konkret nå, sier pressevakt i Vegdirektoratet Simen Narjord.

Dermed er det foreløpig uklart om Statens vegvesen og Nye Veier kan samkjøre sin store byggeprosjekter, og uklart hvordan dette vil påvirke trafikkavviklingen gjennom Telemark.

Du kan lese mer om bil og trafikk på ta.no – her:

LES OGSÅ: Nå kan mobilen redde deg fra køen