Krever «svart boks» i selvkjørende biler

Stadig flere ulykker med autopilot

Autonome biler skal naturligvis bidra til et sikrere trafikkbilde. Men det viser seg at teknologien langt i fra er ferdig utprøvd - derfor vil man utstyre bilene med svarte bokser... Foto: Daimler/Scanpix
Autonome biler skal naturligvis bidra til et sikrere trafikkbilde. Men det viser seg at teknologien langt i fra er ferdig utprøvd - derfor vil man utstyre bilene med svarte bokser... Foto: Daimler/Scanpix
Autonome biler skal naturligvis bidra til et sikrere trafikkbilde. Men det viser seg at teknologien langt i fra er ferdig utprøvd - derfor vil man utstyre bilene med svarte bokser... Foto: Daimler/Scanpix
Autonome biler skal naturligvis bidra til et sikrere trafikkbilde. Men det viser seg at teknologien langt i fra er ferdig utprøvd - derfor vil man utstyre bilene med svarte bokser... Foto: Daimler/Scanpix

Autonome, eller delvis selvkjørende, biler er på fullt fart inn akkurat nå.

Her har både Volvo og Mercedes kommet langt på vei i utviklingen, men det er elbilgiganten Tesla som har fått mest oppmerksomhet i det siste.

Med Teslas Autopilot aktivert, trenger du verken gasse, bremse eller styre – det gjør nemlig bilen helt av seg selv. Hensikten er naturligvis å bidra til økt sikkerhet og mindre ulykker i trafikken.

Døde bak rattet

Men de første ulykkene med autopilot-funksjonen aktivert har også kommet.

I USA døde nylig Joshua D. Brown (40) i en ulykke mens han brukte Teslaens autopilot. Ulykken skjedde på en motorvei med delte kjørebaner, en semitrailer krysset veien og sto på tvers foran Teslaen.

Etter en granskning av ulykken, kommer det frem at verken Joshua eller autopiloten oppdaget semitrailerens hvite side i kraftig motlys – derfor ble ikke bremsene aktivert.

Volvo: –Teslas autopilot er farlig

Her tester vi autopilot på Tesla Model X

Krever svart boks

Nå krever samferdselsministeren i Tyskland at alle selvkjørende biler skal utstyres med en ”svart boks” – akkurat som vi finner i fly. Her skal data bidra til å finne ut hvorfor en eventuell ulykke oppstår.

I likhet med flyene, skal den svarte boksen lagre informasjon om hvordan bilen kjøres, om autopilot-funksjonen er aktivert når ulykken inntreffer, og ikke minst, om sjåføren tar grep når bilen varsler fare på ferde.

Det nye lovforslaget skal også tvinge førere til å sitte i førerstolen, samt pålegge at selvkjørende biler utstyres med ratt. I Google sin selvkjørende bil finner vi for eksempel ikke noe ratt.

Nå skal lovforslagene godkjennes og eventuelt vedtas. Når vi finner svarte bokser i på plass i autonome biler – er med andre ord ikke kjent riktig ennp.

Her sover Tesla-sjåføren – midt i rushtrafikken