Syv av ti innrømmer: Har kjørt for fort den siste måneden

UP trapper opp i sommer.

Antall ulykker i trafikken øker på sommeren, det samme gjør fartsovertredelser og ruskjøring. Så mye som syv av ti spurte i en ny undersøkelse forteller at de har brutt fartsgrensen siste måned. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Antall ulykker i trafikken øker på sommeren, det samme gjør fartsovertredelser og ruskjøring. Så mye som syv av ti spurte i en ny undersøkelse forteller at de har brutt fartsgrensen siste måned. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Sommer og ferietid betyr at svært mange av oss skal ut på veiene. Trafikken øker, det samme gjør ulykker, fartsovertredelser og ruskjøring.

Tidligere i sommer var Utrykningspolitiet (UP) ute og rådet trafikantene til å avpasse farten etter fartsgrenser og forhold. Det kan det nok også være grunn til å gjøre.

En undersøkelse gjort av analysebyrået InFact på vegne av dekkprodusenten Continental viser nemlig at flesteparten av norske bilførere bryter fartsgrensene. Det gjelder både menn og kvinner, nordlendinger og sørlendinger, unge og gamle.

De yngste råkjører

Det eneste unntaket er sjåførene over 65 år. I den gruppen svarte 51,2% enten ”Nei” eller ”Vet ikke” på spørsmålet om de har kjørt fortere enn tillatt fartsgrense den siste måneden.

Totalt sett sier rundt 67 prosent av de spurte i undersøkelsen at de har brutt fartsgrensen den siste måneden. Størsteparten disse svarer at de ”såvidt” har brutt fartsgrensen, men det er 16 prosent som sier de har brutt fartsgrensen med god margin den siste måneden. Og, ikke overraskende, er det flest i aldersgruppen 18 til 29 år som sier at de har brutt fartsgrensen med god margin. 23 prosent av de spurte i denne aldersgruppen valgte dette svaret.

Tatt for råkjøring – påsto skoene var for tunge

Manglende erfaring

– Vi har heldigvis sett at andelen store fartsovertredelser har sunket de siste årene, men det er ingen tvil om at dette er noe vi må fortsette å jobbe med. Det gjelder spesielt de yngre førerne som kanskje ikke har den erfaringen som trengs til å vurdere sine egne kjøreferdigheter og dermed overvurderer hvor flinke de faktisk er til å kjøre bil, sier Stig Anders Ohrvik.

Han er daglig leder i Trafikkforum som organiserer en rekke norske trafikkskoler og har gjennom dette arbeidet et sterkt fokus på sikkerhet.

Kunne spart 140 liv

Ifølge Statens Vegvesen har for høy fart vært en medvirkende årsak til mer enn halvparten av dødsulykkene på norske veier. Det betyr at dersom alle hadde holdt fartsgrensen, ville det vært 140 færre som ble drept eller hardt skadet i trafikken hvert år.

Bilistene kan på en enkel måte medvirke til å redusere antallet drepte og hardt skadde. Ulykkesstatistikkene har et klart budskap: Fart, ofte i kombinasjon med rus, farlig atferd og manglende bruk av bilbelte er hovedårsakene til dødsulykker.

La ut video av råkjøringen sin – så ringte politiet...

Stoppe risiko-trafikanter

– Erfaringsmessig er det langt flere alvorlige ulykker, fartsovertredelser og ruskjøringer i sommerhalvåret. En av årsakene er at det er flere bilister og motorsykler på veiene, og at vi forflytter oss mer i løpet av sommermånedene. Utrykningspolitiets mange kontroller i løpet av sommeren har som målsetning å forebygge lidelser og tap i trafikken, ved å stoppe trafikanter som utgjør en risiko ved deres kjøreatferd, sier UP-sjef Runar Karlsen, på deres Facebook-side.

Continental som har fått laget undersøkelsen, har på sin side sterkt fokus på å få ned antall dødsfall i trafikken.

– Continental er en global aktør som jobber for trafikksikkerhet på flere måter. Dekkene vi lager skal sørge for at bilistene har så godt grep som mulig i enhver situasjon. I tillegg utvikler vi hele tiden ny teknologi som bidrar til å redusere ulykker på veiene over hele verden, sier marketingansvarlig i Continental Dekk Norge, Hege Eike Lie, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Mistet førerkortet etter råkjøring, så kom et nytt i posten!