Det kan bli riktig så kostbart å kjøre inn og ut av Oslo de kommende årene. I alle fall om Oslopakke 3-forslaget til Statens vegvesen blir vedtatt. Illustrasjonsfoto
Det kan bli riktig så kostbart å kjøre inn og ut av Oslo de kommende årene. I alle fall om Oslopakke 3-forslaget til Statens vegvesen blir vedtatt. Illustrasjonsfoto

Nytt bomveiprosjekt – vil at dieselbilene skal betale ekstra

Kan koste opptil 90 kroner – hver vei.

Statens vegvesen har kommet med et forslag til avtale i forbindelse med planen for Oslopakke 3. Dette er den store planen for både veiutbyggingen og kollektivtransport i Oslo og Akershus.

Revidert avtale for Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 75 milliarder kroner (2013-prisnivå) for perioden 2013–2032.

I forslaget fra Statens vegvesen legges det blant annet opp til ny E18 vestfra – og en kraftig økning i bompengetakstene, skriver NRK.

Må betale bompenger for solgt bil

Mer for dieselbiler

Mandag setter forhandlingspartene seg rundt bordet for å diskutere planen. Det er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og staten som skal forsøke å bli enige.

NRK skriver at forslaget som kommer fra Statens vegvesen inkluderer nye bommer på bygrensa, også på veiene fra Follo og Romerike.

Takstene foreslås til 40 kroner for bensinbiler fra 1. mars neste år. For dieselbiler er taksten 10 kroner høyere. Ytterligere 10 kroner legges til for begge i forbindelse med rushtid.

I denne bommen alene kan du altså ende opp med 60 kroner, hver vei.

I den andre bommen må du ut med 30 kroner.

Passerer du begge bommene i løpet av en time, blir det 5 kroner i rabatt. Det legges også opp til 10 prosent brikkerabatt.

76,50 kroner

Hvis du kjører gjennom begge bomringer i rushtiden med en dieselbil, betyr dette at du i beste fall ender på 76,50 kroner, inkludert brikkerabatt og hvis du passerer begge bommene i løpet av en time. I verste fall blir prisen 90 kroner.

I dag er passeringsprisen 32 kroner (28,80 kroner med brikkerabatt).

Forslag vil, om det blir vedtatt, bli nok en sten på byrden for de som er helt avhengig av bil inn og ut av hovedstaden. Og især de med dieselbil.

Når det gjelder elbilene legges det i forslaget opp til at de fortsatt skal kunne passere gratis. Men at det fra 1. januar blir rushtidsavgift også på disse.

Slik forsøker de å snike seg unna bompengene

Funker i Bergen

– Dette forslaget er ikke noe dieselbil-eiere rundt hovedstaden vil ønske velkommen. Jeg klarer vel ikke helt å se at dette skal kunne vedtas. Da blir det noen voldsomme satser på bomveiene inn- og ut av hovedstaden.

– Dette med rushtidavgift har vi allerede sett at fungerer ganske greit i Bergen. Men det finnes en grense for hvor langt en skal gå for å "tvinge" bilistene til å kjøre kollektivt eller utenfor rushtiden. De fleste har jo noen forpliktelser i forbindelse med skole barnehage og jobb, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Veiutbygging

Mye tyder på at det kan bli gjort endringer på planen før den vedtas. Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), uttaler til NRK at hun synes takstene er for høye.

Miljøpartiet De Grønne er på sin side ønsker å utsette E18-utbyggingen. De har lansert en egen busspakke for Bærum, som de mener vil være et bedre alternativ til veiutbyggingen.

– Meningsløst med bompenger