De som har 7.0 systemet i sin Tesla kan  la bilen ta seg av kjøringen. Men Volvo mener autopiloten er farlig. 
De som har 7.0 systemet i sin Tesla kan  la bilen ta seg av kjøringen. Men Volvo mener autopiloten er farlig. 

Volvo: –Teslas autopilot er farlig

Mens BMWs sjef sammenligner det med en dårlig mobilapp.

Volvo er kanskje det bilmerket som satser mest på sikkerhet, og de har et uttalt mål om null trafikkdrepte i en Volvo i 2020. For å klare dette svært ambisiøse målet, er selvkjørende (autonome) biler en viktig del av satsingen.

Volvo har lengre og mer erfaring med autonom teknologi enn de fleste. Derfor vekker det oppsikt når Trent Victor, som er en av Volvos sjefer for kollisjons-sikkerhet, i et intervju med det amerikanske nettstedet «The Verge», advarer mot Teslas autopilot. Han går så langt som å kalle det et "wannabe"-system.

Gir seg ut for å klare mer enn den kan

Autopiloten til Tesla (som inngår i deres 7.0 system) har fått mye oppmerksomhet, og mange har lagt ut videoer av seg selv kjørende i en Tesla uten hendene på rattet, mens bilen kjører seg selv.

Men Volvos mann kaller Teslas autopilot farlig, med begrunnelse i at den gir seg ut for å klare mer enn den egentlig kan. I f.eks en plutselig kritisk situasjon vil ikke Teslas autopilot klare den autonome kjøringen, noe som vil medføre at sjåføren må reagere lynraskt for å unngå en ulykke.

Fem ulike nivåer

Autonome biler kan inndeles i fem ulike nivåer, hvor Level 0 er det minst avanserte og Level 5 det mest avanserte. En Nivå 0 bil vil være en helt vanlig bil uten noen form for autonome hjelpemidler, mens en Nivå 5-bil ikke vil ha ratt eller pedaler, da den gjør absolutt alt selv, uten at «sjåføren» trenger å spille noen rolle for kjøringen.

Denne godbiten får ikke vi kjøpe

Ifølge Trent Victor har Tesla lagt seg på Level 3, noe han mener er det mest usikre nivået. Dette fordi bilen er i stand til veldig mye på egenhånd, men samtidig forventes det at sjåføren må ta over hvis det skulle oppstå noe uforutsett. Noe som gjerne passer dårlig hvis f.eks mannen bak rattet akkurat da sitter og surfer på nettet.

Trent Victor er Senior Technical Leader innen Crash Avoidance hos Volvo. 
Trent Victor er Senior Technical Leader innen Crash Avoidance hos Volvo. 

Volvo går for fjerde nivå

Victor forteller at Volvo jobber med at deres biler skal ligge på Level 4, som innebærer at bilen klarer enhver uforutsett situasjon, uten at sjåføren trenger å gjøre noe.

Volvos pilotprosjekt med Level 4-biler vil starte neste år. Google jobber for øvrig også med å klare det samme nivået, på sin selvkjørende bil som er under utvikling.

Elbil vil koste dem dyrt

Victor sier at for Volvo er det utenkelig å kjøre den linjen Tesla har lagt seg på, fordi Volvo må ta det hele og fulle ansvar for den autonome kjøringen:

–Vi kan ikke bare slå av det autonome systemet. Vi tar ansvar og stopper kjøretøyet hvis føreren ikke tar over kjøringen, om det skulle behøves. Det er viktig for oss som foretak at vi holder et tydelig skille mellom disse nivåene, sånn at du vet når du er i et halvautonomt nivå, og når den er fullstendig autonom, uten behov for overvåkning.

Teslas autopilot er avansert, men kan få problemer ved f.eks manglende veimerking. 
Teslas autopilot er avansert, men kan få problemer ved f.eks manglende veimerking. 

– Å få autonome systemer til helt å ta over kjøringen, og tilpasse disse til ekstreme situasjoner, er en enorm utfordring. Men Volvos ambisjon er å klare Level 4, forteller Victor.

Som en dårlig mobilapp

En såpass alvorlig kritikk fra et ledende merke innen sikkerhet som Volvo, er ingen fjær i hatten for Tesla, og Volvo er heller ikke alene i sin dom over Teslas system.

Harald Krüger er sjef for BMW, og i et intervju med den tyske business-avisen, kommer det frem at heller ikke han er imponert over Teslas autopilot, som han sammenligner med å lansere en dårlig mobilapp.

Harald Krüger er administrerende direktør for BMW, og lite imponert over Teslas autopilot.
Harald Krüger er administrerende direktør for BMW, og lite imponert over Teslas autopilot.

–Vi kan godt levere biler som kan kjøre selv på motorveien i 120 km/t, men vår teknikk må være 100 prosent pålitelig. Tesla gjør det som i app-verdenen ved å lansere et produkt som er 70 eller 80 prosent klart, for så å gjøre det ferdig etter konsultasjoner med kunder. Det er en helt umulig prosess med sikkerhetsfunksjoner i en bil, forteller Krüger.

Musk har sagt det er et testprogram

Nå skal det sies at Elon Musk tydelig og klart har sagt fra om at Teslas autopilot er et testprogram, som alle kan bruke, men som ikke er ferdig utviklet. Derfor bør ingen bli fristet til å kjøre uten hendene på rattet, har Musk sagt.

Kritiske røster påpeker imidlertid at når man vet hvor ulike mennesker er innen intelligens, modenhet og risikovurdering, så vil det være naivt å tro at alle Tesla-eiere med autopilot vil overholde anbefalingen fra Musk.

Motorsykkelen for de virkelig modigev