Det er ikke alltid prisen blir som avtalt, eller at det som skal gjøres faktisk blir gjort, når en bil er på verksted. Her får du vite  hvordan du bør reagere hvis du er misfornøyd. Illustrasjonsfoto.
Det er ikke alltid prisen blir som avtalt, eller at det som skal gjøres faktisk blir gjort, når en bil er på verksted. Her får du vite  hvordan du bør reagere hvis du er misfornøyd. Illustrasjonsfoto.

Slik klager du på verksted-regningen

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

Bilverkstedene er ikke alltid like flinke til å gjøre som avtalt – enten det gjelder hva som skulle repareres, hvor lang tid det tar og hva det skal koste.

Da gjelder det å ha orden i sysakene når en skal klage.

– Ofte er det lurt å gjøre reparasjonsavtaler skriftlig. Gjerne et tilbud på hva du vil ha gjort på mail. På den måten har du det sort på hvitt, og unngår påstand mot påstand, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Han har mange års erfaring fra bilbransjen både som mekaniker, kundemottager og driftssjef.

Dette er viktigst når vi har bilen på verksted

Fagmessig utført

Et verksteds hovedforpliktelse består ifølge håndverkertjenesteloven, å utføre et oppdrag i samsvar med de krav avtalen og loven oppstiller.

Når det gjelder de lovfestede krav, er det sentrale at oppdraget skal utføres "fagmessig", står det på NAFs hjemmesider.

Mangel

En mangel foreligger hvis oppdraget hos verkstedet ikke fører til det resultat som kunden har avtalt.

– Det kan være at arbeidet er dårlig utført, at verkstedet har gitt manglende veiledning til kunden om pris eller hvor omfattende en reparasjon kan bil. Mange tvister skyldes dårlig kommunikasjon med påfølgende misforståelser, forteller Broom-Benny.

Sammen med forsinkelser er dette blant de mer vanlige problemene.

Dette bør du vite før du kjøper bruktbil

Slik gjør du:

NAF har laget en verdifull oversikt over hvilke forholdsregler du kan ta, om det mangler/forsinkelser i forbindelse med et oppgrag:

– Holde tilbake betaling

Ved mangler og forsinkelser kan du holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer dine krav som følge av mangelen/forsinkelsen.

– Kreve at verkstedet retter/reparerer mangler

Det vanligste er å kreve at verkstedet retter/reparerer mangler ved reparasjonen. Rettingen skal skje innen rimelig tid, og for verkstedets regning.

– Kreve tjenesten utført

Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at verkstedet gjør som avtalt. Hvis dette påfører verkstedet urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve det.

– Prisavslag

Dersom en mangel ikke rettes innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene med å få mangelen rettet. Hvis mangelen har liten betydning og kostnadene ved retting blir urimelig høye, kan det være at prisavslaget blir satt ned.

Slik skal de ta verkstedene som jukser

– Heving

Du kan heve hele avtalen dersom formålet med tjenesten har blitt vesentlig forfeilet som følge av mangelen eller det foreligger en forsinkelse av vesentlig betydning. Verkstedet har da ikke krav på betaling, men hvis mulig skal du levere tilbake materialer, dvs. for eksempel at gamle deler hvis mulig settes tilbake. Hvis alt ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren i gitte situasjoner ha krav på et rimelig vederlag for dette.

– Erstatning

Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du blir påført som følge av en forsinkelse eller mangel, med den begrensning at tjenesteyteren ikke vil være ansvarlig hvis tapet skyldes en hindring som lå utenfor hans kontroll.

– Reklamasjonsfrister

Reklamasjon bør gjøres skriftlig til verkstedet. Du plikter å kontrollere reparasjonen, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år fra oppdraget ble avsluttet. Hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er fristen 5 år.

På NAFs hjemmesider er det også lagt ut forskjellige reklamasjonsmaler som kan brukes.

Bremser: – Dette må vel være en garantisak