Årsavgiften: Ny løsning er gode nyheter for mange bileiere

2017 kan bli siste året du betaler den ...

Skal du unngå at Tollevesenet kommer og klipper skiltene dine, må du betale årsavgiften. Dagens løsning er imidlertid i ferd med å erstattes. Forslaget til ny løsning vil gjøre det både enklere og dessuten for en god del bileiere billigere.
Foto: Erlend Aas / SCANPIX
Skal du unngå at Tollevesenet kommer og klipper skiltene dine, må du betale årsavgiften. Dagens løsning er imidlertid i ferd med å erstattes. Forslaget til ny løsning vil gjøre det både enklere og dessuten for en god del bileiere billigere. Foto: Erlend Aas / SCANPIX Foto: Aas, Erlend

Årsavgiften for bil er en stor kostnad for mange i disse dager. Over 3.000 kroner må de som kjører diesel- eller bensinbil ut med. Elbileierne slipper billigere unna, med 445 kroner.

Men helt siden 2014 har det vært jobbet med en måte å gjøre innkrevingen enklere og mer kostnadsbesparende.

Nå ser løsningen ser ut til å bli slik at vi betaler inn årsavgiften sammen med bilforsikringen. På den måten kan en få delt opp utgiften over flere måneder, dersom en for eksempel har månedsavdrag på bilforsikringen.

Det nye navnet kan bli trafikkforsikringsavgift.

Positiv mottakelse

Både forsikringsbransjen og foreningen for biloppsamlere har stilt seg positive til forslaget.

For sistnevntes del vil det løse utfordringen med at svært mange vil vrake gamle biler samtidig, rundt 20. mars, for å unngå årsavgiften.

Med det nye systemet er det lagt opp til at du kun betaler for de månedene bilene har skilt. Det vil si, at hvis bilen vrakes i august, så betaler du ikke årsavgift resten av året.

Det blir også mulig å sesongavmelde bilen, for eksempel om du har en veteran- eller sportsbil som kun brukes halvparten av året. Eller om du reiser bort halve året.

Så mye koster drømmebilen deg i året

Refundert halve årsavgiften

I dag er løsningen slik at du må vrake bilen før 21. mars for å slippe å betale årsavgiften (vanligvis er fristen 20. mars, men siden dette i år er en søndag, blir fristen satt til 21. i år)

Men du vil også kunne få refundert halvparten av avgiften, hvis bilen vrakes innen 30. juni.

Venter du til juli, er imidlertid dagens system rigid, og du må pent finne deg i å betale for hele året.

NB: Du må vrake kjøretøyet hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri. Husk å få med vrakmelding.

Her ser du hvor de dårlige betalerne bor

Brooms bilekspert, Benny Christensen.
Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Årsavgiften

Bil under 7500 kg: 3.135 kroner

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter: 3.655 kroner

Motorsykkel: 1.920 kroner

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere.: 445 kroner

Tilleggsavgift ved for sen betaling

Bil og motorsykkel: 250 kroner

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere: 50 kroner

Ingen innkrevingsgebyr

NAF har vært nøye med å påpeke at den nye ordningen ikke skal medføre ekstrakostnader for bileierne.

– Sluttsummen må være den samme, sier Inge Elisabeth Sagedal i NAF.

Fagdirektør i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth, uttaler til VG at det ikke vil bli aktuelt med noen innkrevingsgebyr.

Ordning fra 1917

En av de som er imot hele årsavgiften er Brooms-bileksepert Benny Christensen. Han mener ordingen er både utdatert og avleggs.

– Ja, forløperen til dagens årsavgift ble innført så langt tilbake som i 1917. Da som en særegen luksusavgift på biler.

– Selv om luksusbiler absolutt fortsatt finnes, er bilen for de fleste av oss en nødvendighet og noe vi kjører rundt i fordi vi må.

Han mener også at avgiften i sin helhet burde kommet de som betaler den, altså bilistene, til gode. For eksempel i form av bedre og sikrere veier eller miljøtiltak.

– Slik den er nå så er det en ren fiskal avgift, det vil si en avgift hvis eneste formål er å gi staten økte inntekter. Bilistene bidrar allerede altfor mye med innbetaling av andre avgifter, så jeg synes en burde hentet de pengene andre steder, avslutter Benny.

3,7 millioner krav

Totalt blir det i år sendt ut krav fra Skatteetaten på 3,7 millioner kjøretøy, en økning på 75.000 kjøretøy fra i fjor.

Den som sto som eier av registrert kjøretøy hos Statens vegvesen 1. januar 2016, er ansvarlig for å betale årsavgiften for i år.

Selger du kjøretøyet ditt før 21. mars, er du likevel ansvarlig for at årsavgiften for 2016 blir betalt.

Husk å melde eierskifte til Statens vegvesen.

Årsavgiften: Nå sendes kravene ut