Litaueren fikk bruksforbud – etter kontrollen kjørte han bare videre!

– Svært alvorlig, sier Statens vegvesen.

Vogntoget manglet et hjul, og var dermed overlastet. I tillegg virket ikke ASB-systemet på hengeren og vogntoget hadde heller ikke bombrikke. Til tross for dette - og bruksforbud - valgte sjåføren å kjøre videre fra kontrollen. Foto: Statens vegvesen. 
Vogntoget manglet et hjul, og var dermed overlastet. I tillegg virket ikke ASB-systemet på hengeren og vogntoget hadde heller ikke bombrikke. Til tross for dette - og bruksforbud - valgte sjåføren å kjøre videre fra kontrollen. Foto: Statens vegvesen. 

Kontrollørene til Statens vegvesen sperret opp øynene da vogntoget registrert i Litauen ble vinket til side under en storkontroll i Malvik i Sør-Trøndelag mandag.

Ekvipasjen som var på vei sørover, manglet nemlig ett hjul på tilhengeren. Men til tross for det var hengeren fullastet. Vogntoget var på vei for å levere denne lasten.

Over 20.000 i gebyr

– Her var det flere alvorlige forhold. Han hadde lastet som om hengeren hadde tre akslinger. Dermed ble det gebyr for overlast og bruksforbud på grunn av det , forteller Jan Ivar Moen som er utekontrolleder ved Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

– Men i tillegg viste det seg at ABS-en på hengeren ikke virket, trolig på grunn av det manglende hjulet. Dessuten manglet det bombrikke. Alt i alt ga dette gebyr på over 20.000 kroner og altså bruksforbud. Isolert sett vil både overlasten og det at han manglet et hjul gi bruksforbud, forteller Moen.

Dette vogntoget manglet også noe veldig viktig ...

Anmeldt til politiet

– Hvor alvorlig anser dere at dette er?

– Jeg vil absolutt karakterisere det som svært alvorlig. Det er uforsvarlig å kjøre rundt på denne måten, og det vitner om at man ikke tar sikkerhet på tilstrekkelig alvor. Derfor er det også viktig å avdekke og stoppe slike ting i trafikken, sier Moen.

– Men denne karen fikk dere ikke stoppet likevel?

– Nei, det er riktig. Sjåføren fikk altså bruksforbud, men det valgte han å bryte, han kjørte rett og slett avgårde med vogntoget, etter at han hadde blitt kontrollert. Dermed ble han anmeldt til politiet for det forholdet også, forteller Moen.

Vegvesenet: Hårreisende å oppleve ting som dette