Slik gikk det da Bergen innførte rushtidsavgift

Her var det mange som så nøye på klokken!

Det er rundt ett år siden bystyret i Bergen vedtok å innføre såkalt rushtidsavgift. I dag ble dette innført for første gang. Det ga en umiddelbar effekt. Illustrasjonsfoto
Det er rundt ett år siden bystyret i Bergen vedtok å innføre såkalt rushtidsavgift. I dag ble dette innført for første gang. Det ga en umiddelbar effekt. Illustrasjonsfoto

Store problemer med lokal forurensning har gjort at Bergen kommune har utredet en rekke muligheter for å få ned trafikken, og da særlig i rushtiden morgen og ettermiddag.

Det er rundt ett år siden bystyret i Bergen vedtok å innføre såkalt rushtidsavgift. I dag ble dette innført for første gang. I praksis betyr det at det koster 45 kroner å kjøre personbil gjennom en av bomringene rundt Bergen, i tidsrommet 06.30-09.00 på morgenen – og fra 14.30 til 16.30 på ettermiddagen. Utenom disse tidspunktene er avgiften på 19 kroner.

For tunge kjøretøy er rushtids-avgiften på 90 kroner, mot normalt 38 kroner.

Har timet kjøringen

Og hva skjer egentlig med trafikken når man mer enn dobler avgiften for å kjøre gjennom bomringen?

Jo, de første trafikktallene fra Bergen i morges, viser at svært mange helt åpenbart har timet kjøringen etter de nye tidspunktene.

Sammenlignet med mandag i forrige uke, er det en kraftig økning i antall biler som passerer bomringene rett før kl 06.30. Så synker antallet gjennom hele perioden med rush-priser, før den stiger igjen, umiddelbart etter klokken 9.

Vil straffe SUV-ene i bomringen

Spratt opp igjen

Den aller største endringen ser vi i kvarteret før kl. 06.30. Da økte trafikken med hele 52,9 prosent, sammenlignet med samme tidspunktet uken før.

Og da 45-tallet dukket opp på de digitale pristavlene, sank trafikken umiddelbart med 23,2 prosent.

Den holdt seg så under forrige ukes tall gjennom hele rushtidsavgift-periden, men spratt opp igjen umiddelbart etter kl. 09. Da kjørte 21.47 prosent flere biler gjennom bomringene enn samme kvarter forrige mandag.

Solid ekstrautgift

– Dette er interessant på flere måter, men først og fremst får vi bekreftet at rushtidsavgifter virker, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Det store spørsmålet i denne sammenhengen, er hvor smertegrensen går for bilistene. Hvis man virkelig skrur prisen til værs, er det ikke noe problem å få til kraftig nedgang. Men samtidig er det noe som mange vil oppfatte som lite solidarisk. Det er nå en gang slik at mange ikke har noe valg. De må levere unger i skole eller barnehage og komme seg på jobb – i tide.

– Så er det helt sikkert mange som kan flekse og det er mange som kan reise kollektivt, hvis de vil. Det blir til slutt et regnestykke. I praksis betyr denne avgiften en ganske solid ekstrautgift for de som må kjøre inn og ut i den definerte rushtidsperioden, sier Benny.

Kornete fotoboks-bilde holdt ikke som bevis

Færre biler

I sum viser de foreløpige tallene fra Bergen at antall passeringer gjennom bomringene sank med 8,02 prosent i rushtiden, sammenlignet med forrige mandag.

– Det er et ganske betydelig tall, og det er positivt både for utslipp og køer. Og når trafikken flyter bedre, slipper også bilene ut mindre. Kø er veldig lite miljøvennlig, slik sett skal det bli svært interessant å følge utviklingen i Bergen videre, sier Brooms bilekspert.

LES OGSÅ: Her er Vegvesenets nye våpen