689.000 biler «strøk» på kontrollen

Det er nesten halvparten av alle som var inne til EU-kontroll i fjor.

KONTROLL: EU-kontrollen er svært viktig for å sikre at den norske bilparken er i forsvarlig stand. Foto: Statens vegvesen.
KONTROLL: EU-kontrollen er svært viktig for å sikre at den norske bilparken er i forsvarlig stand. Foto: Statens vegvesen.

Nesten 1,5 millioner biler gikk gjennom EU-kontroll i Norge i fjor. For mange bileiere ble ikke det så hyggelig. Statistikk fra Statens vegvesen viser nemlig at hele 689.000 biler fikk mangler som måtte utbedres før kjøretøyet kunne godkjennes.

Feil på bremser, lys og hjuloppheng er blant de aller vanligste feilene på norske biler. Disse avdekkes år etter år.

– Hele 26,7 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser. Det kan være for slitte bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør, eller for svak bremseeffekt. Det er viktig for trafikksikkerheten at slike feil blir avdekket, sier Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Unødvendig

Det blir også oppdaget mange feil på lykter, reflekser og annet elektrisk utstyr. Hele 25 prosent av de kontrollerte bilene hadde feil innenfor denne kategorien.

– Feil med lys er i mange tilfeller unødvendig å oppdage først på EU-kontrollen. Vi oppfordrer alle til å jevnlig sjekke om lysene på bilen fungerer. Ta en ekstra sjekk av lys og få rettet eventuelle feil før bilen skal til EU-kontroll. Da slipper man å få registrert mangler og å få krav om etterkontroll for å få bilen godkjent, hvis den ellers er i forskriftsmessig stand, sier Halvorsen.

Den tredje største feilkategorien er aksler, hjul dekk og hjuloppheng. 21,5 prosent av bilene hadde feil med dette.

Mistenkte at eks-ansatt jukset med flere hundre kontroller

VANLIG: Feil på lykter er en gjenganger på EU-kontrollene.
VANLIG: Feil på lykter er en gjenganger på EU-kontrollene.

To deler

– Disse delene er i bevegelse og blir slitt på alle biler. Ved å følge bilens vedlikeholdsprogram, sjekke mønsterdybden på dekkene jevnlig, og å oppsøke et godkjent verksted ved unormale lyder fra bilen på ujevnt underlag, kan man oppdage slike feil fortløpende. Man kan på den måten unngå å kjøre med alvorlige feil mellom kontrollene og får samtidig mindre risiko for at bilen ikke blir godkjent i EU-kontrollen, sier Halvorsen, i en pressemelding. 

EU-kontrollen består av en sikkerhetsdel og en miljødel. I sikkerhetsdelen kontrolleres komponenter som har betydning for trafikksikkerheten, slik som bremser, lys, hjuloppheng og rust i bærende elementer. I miljødelen kontrolleres at bilen ikke har for store utslipp, at den ikke støyer for mye, eller at det ikke er store oljelekkasjer eller lignende.

På tide at noen blir tatt for EU-juks

MÅ INN IGJEN: Mange må inn en ekstra gang på kontroll, fordi det blir avdekket feil første gang. Illustrasjonsfoto.
MÅ INN IGJEN: Mange må inn en ekstra gang på kontroll, fordi det blir avdekket feil første gang. Illustrasjonsfoto.

Må inn annethvert år

– Det er verdt å merke seg at en EU-kontroll er en sikkerhets- og miljøkontroll på kontrolltidspunktet. Det er ikke er en fullstendig tilstandskontroll, og den sier ikke noe om fremtidig reparasjonsbehov eller kjøretøyets driftssikkerhet, sier Halvorsen.

Statistikken omfatter alle lette kjøretøy (til og med 3.500 kilo tillatt totalvekt) som har vært på EU-kontroll i 2023. Lette kjøretøy må gjennomføre EU-kontroll annethvert år, første gang fire år etter førstegangsregistrering. For utrykningskjøretøy og taxi er kravet kontroll hvert år.

Flere hundre kan kjøre rundt med falsk EU-godkjenning

Video: Så lett kan du spare penger