2022 har så langt vært et svært tungt år, med tanke på antall omkomne i trafikken. Fart er ofte en faktor i de mest avgjørende ulykkene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
2022 har så langt vært et svært tungt år, med tanke på antall omkomne i trafikken. Fart er ofte en faktor i de mest avgjørende ulykkene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

6 av 10 synes det er greit å kjøre for fort

Men langt færre synes fartsgrensene er feil ...

Det raskeste du kan kjøre lovlig i Norge er 110 km/t. Men det er kun på svært få veistrekninger.

Ikke uventet er det delte meninger om fartsgrensene er riktige. Tre av ti synes grensene er feil – mens hele 60 prosent synes det er greit å kjøre for fort.

Men faktum er at Trafikksikkerhetskåringen, som gjøres ut fra antall omkomne per million innbyggere, har Norge helt i toppen år etter år.

– Fartsgrensene er en av hovedgrunnene til at Norge er blant de beste landene i verden på trafikksikkerhet, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Vurderer å redusere fartsgrensene

En del er kritisk til at det ikke er lov å kjøre fortere flere steder i Norge. Trygg Trafikk er ikke enig.

– I Tyskland vurderes det å redusere fartsgrensene på veiene. Det samme ser vi i Sverige. Så det er tydelig at vi ikke er helt på viddene med nivået vårt, sier Johansen.

Ferske tall fra en undersøkelse Norstat har utført for Frende Forsikring viser at 22 prosent mener at fartsgrensene i Norge er for lave.

Fem prosent synes de er for høye.

I sommer har UItrykningspolitiet varslet at de vil være godt synlig på hovedveiene i Norge. Foto: Solum, Stian Lysberg
I sommer har UItrykningspolitiet varslet at de vil være godt synlig på hovedveiene i Norge. Foto: Solum, Stian Lysberg

Audi-eierne råkjører mest

Kraftig økning i antall trafikkdrepte

Det er vedtatt nullvisjon for antall trafikkdrepte i Norge. Men til nå i 2022 har vi sett en svært urovekkende trend når det kommer til trafikkdrepte på norske veier. Ved utgangen av mai hadde 46 mennesker mistet livet, mot 24 på samme tid i fjor.

– Farten har direkte påvirkning på utfallet av en ulykke, og høyere fart gir deg kortere tid til å reagere hvis det skjer noe dramatisk, sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring.

Han mener mange tar unødvendige sjanser.

Topp 10: Dette irriterer vi oss mest over i trafikken

– Skal være trygt for alle

I 2020 hadde politiet hele 117.500 saker med fartsovertredelser. Samtidig viser en dybdeanalyse fra Statens vegvesen at høy fart var en medvirkende faktor til 35 prosent av alle dødsulykkene det samme året.

– Myndighetene vil at fartsgrensen skal gjenspeile den riktige opplevelsen. Den settes ikke lavere enn det som vanligvis er forsvarlig. Både vei, vær, føre og trafikkforhold gjør det enkelte ganger nødvendig å holde lavere fart enn fartsgrensen, sier Bård Morten Johansen.

Topp 10: Disse bileierne bryter oftes fartsgrensen

10 km/t utgjør en stor forskjell

Han mener grensene dimensjoneres for alle som ferdes på veien, noe som til syvende og sist er bra for sikkerheten jevnt over.

– Selv om du mener du kjører på en tørr og oversiktlig vei som du mener tåler høyere fart, kan det være ting du ikke tenker over som gjør at grensen er som den er. Det kan være en avkjørsel, fare for vilt, en skolevei eller andre ting som det er tatt hensyn til.

– Husk at det du akkurat klarer å stoppe for når du kjører i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t hvis du hadde kjørt i 90, sier Roger Ytre-Hauge.

Video: Her blir Mio (6) stoppet av politiet:

– Bompenger er greit – hvis det går til å bygge veier!