Rundkjøring kan være skummelt   og merkelig nok er det 'alle andre' som lager de farlige situasjonene (ILLUSTRASJONSFOTO)
Rundkjøring kan være skummelt og merkelig nok er det "alle andre" som lager de farlige situasjonene (ILLUSTRASJONSFOTO)

59 prosent har opplevd farlige situasjoner i rundkjøringer

Men det er som regel noen andre som har skylden ...

Antallet rundkjøring i Norge har nærmest eksplodert de siste årene.

Rundkjøringene er bra for trafikkflyten – men det er ikke til å komme fra at de også er en kilde til frustrasjoner, farlige situasjoner – og ulykker.

Det finnes ikke eksakte tall for skader i rundkjøring, men i 2010 skjedde det 32.883 ulykker i kryss, ifølge tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.

I og med at vi får stadig flere rundkjøringer her til lands, har nok en stor andel av disse skadene skjedd i rundkjøring. I kroner kostet dette forsikringsselskapene over 714 millioner kroner, eller daglig nesten to millioner.

Lykkelig uvitende?

To av tre nordmenn (66 prosent) svarer nå at de aldri har opplevd farlige situasjoner i rundkjøringer på grunn av at de selv har vært usikre, ifølge en undersøkelse foretatt av Respons på vegne av Tryg Forsikring.

Nesten like mange (59 prosent) svarer imidlertid i samme undersøkelse at de har opplevd farlige situasjoner fordi andre ikke har visst hvordan de skal kjøre.

Kun fem prosent av de spurte syns det er krevende eller ubehagelig å kjøre i rundkjøring.

– Dette bekrefter at folk kanskje har en litt overdreven tro på egen kunnskap om kjøring i rundkjøringer, sier Ketil Voll, seksjonsleder for Bilskade i Tryg i en pressemelding.

LES OGSÅ: Mener rundkjøringene sliter ut dekkene

God inntekt øker selvtilliten

Interessant nok øker selvtilliten i rundkjøringer med innholdet i lønningsposen. Fire av fem med inntekt over én million sier de aldri har forårsaket farlige situasjoner, mens under halvparten av de som tjener under 400.000 kroner sier det samme.

– Problemet er at det ikke finnes spesialtilpassede trafikkregler for rundkjøringer. De trafikkreglene som finnes på andre områder må tilpasses rundkjøringer, sier Ketil Voll.

At mange er i villfarelse om trafikkreglene i rundkjøring, kan seksjonslederen i Tryg bekrefte.

SE OGSÅ: Plutselig er det slutt på slepingen

Tut og kjør

– Mange unnlater for eksempel å bruke blinklys for å signalisere hvilken retning de skal kjøre. Det fører til at andre bilister feiltolker hvor man skal, forklarer Voll.

En annen ting som går igjen er brudd på vikepliktsregelen.

– Mange har lagt seg for vane å ikke stoppe opp foran oppmerkingen i rundkjøringen, men glir litt inn i rundkjøringen og dermed avskjærer kursen til en som skal rett fram.

Tryg erfarer at folk også har problem med å finne ut hvilket felt de skal legge seg i.

– Ved plassering inn mot rundkjøring går det ofte galt allerede i planleggingsfasen. Man ser ofte eksempler i skademeldinger på at det oppstår vanskeligheter fordi en fører som skal til venstre velger høyre felt, eller legger seg midt på. Det blir da ikke plass til andre trafikanter på innsiden, og skade oppstår, sier Ketil Voll i Tryg.

SE OGSÅ: Løype – denne traktoren skal forbi!

Slik kjører du skadefritt i rundkjøring

– Kjør hensynsfullt og varsomt, slik at du ikke hindrer eller forstyrrer annen trafikk.

– Senk farten, plasser deg riktig i kjørebanen og bruk blinklys for å vise hvor du skal.

– Alle har vikeplikt for biler inne i rundkjøringen så lenge de er utenfor. Hvem som krysser vikepliktslinjen først bestemmer hvem som har retten på sin side.

– Å ha vikeplikt betyr at du så langt det er mulig ikke skal forstyrre trafikkrytmen

– I rundkjøringer med to eller flere kjørefelt legger du deg lengst til høyre hvis du skal rett fram eller til høyre. Skal du lenger enn midten, legger du deg i feltet lengst til venstre.

– Ved feltskifte har den som skal skifte kjørefelt vikeplikt.

– Flettereglene gjelder ikke i rundkjøring.

Kilde: Statens veivesen

SE OGSÅ: Han tar rundkjøringen på ytter'n