4 bokstaver kan snu opp ned på norske bilpriser

Du har kanskje hørt om WLTP? Her er forklaringen:

Innføring av ny målemetode for forbruk og utslipp vil gjøre mange biler vesentlig dyrere. Illustrasjonsbilde.
Innføring av ny målemetode for forbruk og utslipp vil gjøre mange biler vesentlig dyrere. Illustrasjonsbilde.

Det kan ligge an til en dramatisk økning i bilprisene i Norge. Det skjer fordi en ny og mer realistisk målemetode for forbruk og utslipp er innført. WLTP heter den.

I Norge baseres bilavgiftene på forbruk/utslipp og vekt. Og når de to første øker, betyr det mer avgift. Hvor mye mer er ennå ikke klart, innen bilbransjen håper man at myndighetene er villige til å lage en ordning som ikke gjør bensin- og dieselbiler mye dyrere over natten.

Ny standard

Det at biler har et høyere drivstofforbruk enn det som blir oppgitt, har vært kjent i en årrekke.

Bransjen har hatt en standard for måling av forbruk, og dermed utslipp, som alle har måttet bruke. Naturlig nok for å skape noe i nærheten av rettferdighet.

Disse måletallene brukes for beregning av bilavgiftene. Jo lavere forbruk / utslipp, jo mer gunstig er det for avgiftene og dermed prisene.

New European Driving Cyclus (NEDC) har vært målestokken i mange år. Nå blir den byttet ut mot fire nye bokstaver. Nemlig WLTP. Som står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure.

Dette er den nye, internasjonale standard testprosedyren for å måle en bils drivstofforbruk, rekkevidde og avgassutslipp.

Den nye WLTP testprosedyren, er allerede i bruk, men de nye forbrukstallene som avgiftsberegnes vil først gjelde fra januar 2019 for personbiler, og for varebiler fra 2020.

Denne skissen forklarer forskjellene på NEDC og WLTP
Denne skissen forklarer forskjellene på NEDC og WLTP

Mange nye parametere

WLTP gir et mye mer realistisk bilde enn NEDC. Fortsatt skal testen skje på rullende landvei, men farten er høyere, akselerasjoner raskere og testen varer lengre (23 km på en halv time, mot 11 km på 20 minutter med NEDC-normen).

Testen skal simulere bykjøring, landevei og motorvei i fire forskjellige faser, og snittfarten uten stopp er 53,8 km/t.

Mens NEDC godtok at den mest gjerrige utstyrsvarianten avgjorde forbruket for alle varianter, skal WLTP vise forbruksendringer for alle utstyrsversjoner.

Dette vil bety at biler med mye utstyr vil få høyere forbruk enn enklere utstyrte biler – og følgelig høyere avgifter. Utstyr som store hjul, soltak, tilhengerfeste etc. vil nå gi høyere avgifter og dyrere biler.

Dekkdimensjon, dekkenes lufttrykk og testtemperatur er andre ting som er fastsatt den nye måleprosedyren. I tillegg skal CO2-utslippet beregnes ut fra en lufttemperatur på 14 grader og ikke mellom 20 og 30 grader som NEDC tillot. For å få mer realistiske tall.

WLTP-syklusen er altså strengere og skal gi et resultat som er mer likt det man faktisk har under alminnelig kjøring og med ulike modeller og ulikt utstyr.

Les også: Firefelts motorvei kan gi enorme besparelser

Prishopp på 20 - 30 prosent

Også fabrikantenes mulighet til tilpasse bilene for testen forsvinner. Optimalisering i forhold til luft- og rullemotstand, var mye brukte knep for å holde forbruket nede og dermed få mindre avgifter og mer konkurransedyktig pris.

WLTP vil i de langt fleste tilfellene øke det oppgitte forbruket sammenlignet med NEDC.

Vi har hørt anslag på ca. 20 prosent som en antatt økning. Det er neppe for høyt.

Dette vil etter alt å dømme gjelde for alle typer drivlinjer. Særlig utsatt er de ladbare hybridene som så langt har vært gunstig avgiftsbelagt i det norske markedet.

Rekkevidden til elbiler vil også bli oppgitt kortere, men mer realistisk.

I sum skal dette gi et mer reelt og rettferdig bilde til oss forbrukere om både forbruk og miljøskadelige utslipp. Det er jo bra!

Kjøpte ladbar hybrid: – Jeg er sjokkert over forbruket

De nye målingene må gjøres på hver enkelt bilmodell og gir et riktigere bilde av forbruk, utslipp og rekkevidde. Men det vil også bety prisøkning på mange biler.
De nye målingene må gjøres på hver enkelt bilmodell og gir et riktigere bilde av forbruk, utslipp og rekkevidde. Men det vil også bety prisøkning på mange biler.

Baksiden av medaljen

Men også denne medaljen har en bakside. De aller fleste biler vil altså få vesentlig høyere målt høyere forbruk / utslipp. Det betyr igjen høyere bilavgifter – og dermed dyrere biler til deg og meg.

Det store spørsmålet her er hva myndighetene gjør. Hvis de bare viderefører dagens system og putter inne de nye tallene, blir det dramatiske prisutslag. Innen bilbransjen tar mange til orde for at det må lages et system som tar høyde for de nye tallene. Bilene har jo i praksis akkurat samme forbruk og utslipp før og etter WLTP. Dermed mener man også at det er urettferdig at de plutselig skal bli dyrere.

Uten en slik løsning vil prisendringen bli på 40.000-80.000 kroner for mange modeller. Mindre på noen, enda mye mer på noen andre.

Dette er både mye og dramatisk og ikke en gang da moms ble innført på biler i 1968 hadde men like stor prisøkning. Går du med tanke på å bytte bil i nær framtid så bør du vurdere å gjøre det fort. I alle fall om tanken er å kjøpe en fossil-bil.

Les også: Nå blir flere av Norges mest populære biler dyrere

Video: ​Bilene skal snakke sammen – for å redde liv.