4 av 5 i kollektivfeltet er elbiler

Det begynner å bli trangt om plassen i rushtrafikken.

Muligheten til å kjøre i kollektivfeltet regnes som en av de viktigste grunnene til at mange velger elbil. 

Spesielt for pendlerne rundt de store byene kan dette være gull verdt. Man suser forbi køen i høyre felt - og sparer på den måten mye tid til og fra jobben.

Så er da også dette en av elbil-fordelene som er mest omdiskutert. Særlig rundt Oslo, der kollektivfeltene i perioder begynner å bli så fulle at busser sliter med å komme fram.

Her kjører du nesten gratis til jobben

Opp til 85 prosent

Statens vegvesen har nå offentliggjort en telling som viser at at det i morgenrushet fra vest er en betydelig andel el-biler som benytter kollektivfeltene på E18 i retning Oslo. I perioder er det opp til 85 % el-biler i kollektivfeltet på E18 mellom Blommenholm og Høvik.

Tellingene er foretatt i mars og mai mellom kl. 07.00 - 09.00, den perioden som defineres som rushtiden. Det er mellom kl. 08.00 og 08.45 at det er flest el-biler på vegene. I telleperioden ble det daglig registrert ca. 1350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet.

Mener elbilene er ren skattelette for de rike

Beskjeden andel

E18 mellom Oslo og Sandvika er en høytrafikkert ferdselsåre med en ÅDT (Årsdøgntrafikk) på 90 000 biler i gjennomsnitt (alle felt). Av disse utgjør el-biler fortsatt en beskjeden andel.

Vegvesenet har også foretatt tellinger i mars og mai, og ytterligere tellinger vil bli gjort i høst

Mange flere elbiler

- Det er første året Vegvesenet foretar denne type tellinger og det er derfor vanskelig å si noe bastant om situasjonen fra tidligere år og tendenser, sier Allan Stokke ved Trafikkseksjonen i Statens vegvesen Oslo.

- Det er imidlertid klart at det har blitt mange flere el-biler i trafikken, og at dette fører til mer trafikk i kollektivfeltene enn før, sier Stokke, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Moroa kan være over før elbileierne tror