En ramme rundt skiltet, som inneholdt en rullgardin, var løsningen en 29 år gammel mann hadde utstyrt bilen med, for å unngå bompenger. Men til slutt ble han innhentet av lovens lange arm. Foto: Politiet/Rett24
En ramme rundt skiltet, som inneholdt en rullgardin, var løsningen en 29 år gammel mann hadde utstyrt bilen med, for å unngå bompenger. Men til slutt ble han innhentet av lovens lange arm. Foto: Politiet/Rett24

29-åring dømt etter bompenge-juks

Styrte rullegardin med fjernkontroll i bilen.

Det startet med en rutinemessig kontroll av en bil i Bergen, men det skulle vise seg å være mer omfattende en politiet trodde.

Undersøkelser viste nemlig at det hadde kommet inn flere tips om bilen, fordi det var observert at skiltet ble borte, i forbindelse med bompasseringer.

Etterhvert som det er blitt mange bomringer – er det uunngåelig at det ikke er noen som forsøker å snike seg unna. I dette tilfellet, ved hjelp av en elektrisk styrt rullgardin over skiltet.

– Bilen ble nærmere undersøkt, og en så at det var montert en ramme rundt registreringsskiltet. Inni bilen fant man en fjernkontroll, og man fant da ut at denne styrte rullgardinen, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff til Rett24.

Man tok da kontakt med bompengeselskapet Ferde, og fant ut at bilen ved flere anledninger hadde passert bomstasjoner, der kjennemerket var skjult med denne rullgardinen.

Nylig var saken opp i Gulating lagmannsrett - og ble det en streng dom.

Vil femdoble bompengene på enkelte dager

Fristende

I tillegg til rullegardinen, var bilens bombrikke pakket inn i aluminium, slik at den ikke lot seg lese av. Kort sagt: Her var det lagt betydelig innsats i å unngå betaling.

Etter hvert som det har dukket opp en rekke bomringer, er det kanskje ikke overraskende at noen blir kreative, i forsøkene på å snike seg unna.

Små summer kan bli store i løpet av ett år eller to. I dette tilfellet valgte påtalemyndigheten å anslå at det var passeringer tilsvarende 1.098 kroner.

NAF advarer: Bompenger skviser ut de som ikke har noe valg

Betinget fengsel

Men aktor påpekte at bilen ikke var registrert i bomsystemet de siste to årene. Så her kan den reelle summen ha vært betydelig høyere.

Påtalemyndigheten la ned påstand om betinget fengsel, selv om det kun dreier seg om et beskjedent beløp. Gulating lagmannsrett er enig, og skriver:

«Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende da det er viktig at allmennheten i et tillitsbasert samfunn lojalt etterlever de plikter som følger av automatiserte tjenester. I nærværende sak gjør også invidiualpreventive hensyn seg gjeldende. Det vises til at domfelte over tid bevisst og gjentatt har forsøkt å unndra seg registrering av bompasseringene. At han har tilbakebetalt det bedratte beløpet på kroner 1098, kan ikke tillegges særlig betydning. Noe annet ville medført tvangsinndrivelse av beløpet.»

Innførte bompenger for elbil – og de øker kjapt

Ble dyrt - til slutt

Emmerhoff er fornøyd med at lagmannsretten var enig i at denne typen bedrageri er en viktig prinsipiell sak.

29-åringen ble også gitt et forelegg på 20.000 kroner, i tillegg til 21 dagers betinget fengsel.

Hva forsvarer hadde å si til dommen og hva klienten vil gjøre videre, kan du lese mer om på Rett24.no.

Slik prøver de å lure bomstasjonene

Video: Sa opp jobben – tjente millioner:

Nå blir det halv pris på bompenger her