27 døde fordi de ikke brukte bilbeltet

Men likevel er det vanskelig å øke bruken ytterligere.

I fjor omkom 106 personer i trafikkulykker i Norge. Hele 25 prosent av disse brukte ikke bilbelte da ulykken skjedde. Foto: Lien, Kyrre
I fjor omkom 106 personer i trafikkulykker i Norge. Hele 25 prosent av disse brukte ikke bilbelte da ulykken skjedde. Foto: Lien, Kyrre

I fjor omkom 106 personer i trafikkulykker i Norge. Hele 25 prosent av disse brukte ikke bilbelte da ulykken skjedde. Dette betyr at om alle hadde hatt beltet på, kunne 27 liv til vært reddet i 2017.

– Bilbeltebruken i Norge har økt jevnt og trutt, og nå er det rundt 96 prosent som bruker dette utrolig viktige sikkerhets-hjelpemiddelet, bekrefter Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen.

Bruker aldri belte

– Det er ingen tvil om at trepunkts bilbelte er en viktig livredder. Det er heller ikke noen diskusjon om at sikkerhetsbeltet hittil er det viktigste elementet for passiv sikring, fastslår hun overfor Broom.no.

– Siden 2005 har Vegvesenet analysert alle dødsulykker i norsk trafikk, og disse analysene bekrefter at hver fjerde person som omkom på norske veier i fjor ikke brukte bilbelte. Alle disse befant seg blant de rundt fire prosentene som aldri bruker belte, legger hun til.

Bilmerkene med de mest aggressive sjåførene

Vanskelige å påvirke

– Er det mulig å øke beltebruken enda mer?

– Å komme særlig høyere enn vi er i dag, vil trolig være svært krevende. Det finnes en liten gruppe som helt bevisst velger å kjøre uten bilbelte. En del av disse vet vi også vil kjøre for fort, og en del vil kjøre i ruspåvirket stand – noen også med en kombinasjon av disse uheldige faktorene. Denne gruppen er det svært vanskelig å få påvirket til å endre atferd, sier Guro Ranes videre.

Året da 560 ble drept i trafikken

Sikkerheten på norske veier er på topp i verden. Det viser en ulykkesstatistikk som har hatt en veldig positiv utvikling gjennom en årrekke.

I fjor omkom 106 personer som følge av en trafikkulykke her i landet, og et så lavt tall må vi tilbake til andre halvdel av 1940-årene for å finne.

Det er likevel fremdeles langt igjen til null-visjonen er realisert, men vi nærmer oss med raskere skritt enn de fleste hadde trodd ville være mulig.

Det verste ulykkesåret hittil, var 1970 – ti år etter at bilsalget ble frigitt i Norge. Dette året omkom 560 personer på norske veier, og det var nesten ikke mulig å kjøre lengre strekninger på verken E18 eller E6 uten å dumpe opp i en eller flere alvorlige hendelser.

Mange lager farlige situasjoner - uten å vite det selv

Forbrukerstyrt utvikling

Det er mange årsaker til den positive utviklingen, sier trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide
Det er mange årsaker til den positive utviklingen, sier trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide

– I dag er trafikken 3,5 ganger større enn i 1970 – mens antallet trafikkdrepte er under en femtedel av 1970-tallet!

Det finnes ikke en enkelt årsak til denne positive utviklingen. Bildet er ganske sammensatt, men det er ingen som helst tvil om at det på bilfronten har skjedd utrolig mye bra de siste 10-15 årene.

Ikke minst er det viktig at effektive førerassistansesystemer har blitt standard utstyr også i små og rimelige biler. Dette er en utvikling forbrukerne har bidratt sterkt til å få fart på, ved å stille krav til bilprodusentene om sikrere biler, understreker Guro Ranes.

Mindre aggressiv kjøring?

– Man kan jo fundere over hva det ville ha betydd for ulykkestallene dersom alle hadde kjørt biler med det sikkerhetsnivået nye biler i dag har, sier Ranes videre.

Hun legger til at flere andre faktorer også har bidratt sterkt til nedgangen i ulykkestallene:

– Det har for eksempel hatt stor betydning at flere bruker bilbelte. Så har vi fått stadig bedre veier, som på lange strekninger har eliminert risikoen for de fatale møteulykkene, og statistikk viser at bilistene har blitt flinkere til å holde fartsgrensene.

– Med bedre veier og bedre biler har det dessuten blitt mindre slitsomt å kjøre bil – og et mer generelt inntrykk er at det er mindre aggressiv og risikofylt kjøring nå enn tidligere, sier Guro Ranes til slutt.

Slik skal UP jobbe i sommer

Se video: Den sikreste nybilen i 2017