Elsparkesyklene har fått et omfattende regelverk i år. Nå er det bare noen uker til alle som leies ut må ha forsikringsdekning som for motorvogn.
Elsparkesyklene har fått et omfattende regelverk i år. Nå er det bare noen uker til alle som leies ut må ha forsikringsdekning som for motorvogn.

Om noen uker må de ha motorvogn-forsikring

Mange nye regler for elsparkesyklene.

De elektriske sparkesyklene har tatt markedet med storm. I en rekke norske byer og tettsteder er det nå sparkesykler som kan leies, via en app. Disse har virkelig satt sitt preg på gatebildene.

Men dette har ikke gått helt smertefritt. De elektriske sparkesyklene har også skapt mange frustrasjoner. Derfor har det blitt strammet inn kraftig med blant annet promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for barn under 15 år.

Ikke lenger innboforsikring

Nå er det bare noen uker til alle elsparkesykler som leies ut også må ha forsikringsdekning for motorvogn. Det gjelder fra 1. september. Fra årsskiftet kommer samme regel for sparkesykler som er i privat eie.

Inntil nå har innboforsikring kunnet dekke erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, også når du bruker en elsparkesykkel du leier.

– Når elsparkesykkel er omklassifisert til motorvogn med forsikringsplikt, utgår ansvarsdekningen på innboforsikringen ved leie av elsparkesykkel, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Elsparkesyklene har virkelig satt sitt preg mange steder i Norge... Foto: Truls Aagedal / TV 2
Elsparkesyklene har virkelig satt sitt preg mange steder i Norge... Foto: Truls Aagedal / TV 2

Private fra 1. januar

Etter 1. januar må altså alle private som eier en elsparkesykkel – eller andre små elektriske kjøretøy – også ha ansvarsdekning for motorvogn. Fram til da vil en eventuell skade på annen person eller andres ting kunne være dekket på innboforsikringen.

– Vi i If og de andre forsikringsselskapene jobber nå med å lage nye forsikringsprodukter for privatpersoner for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, sier Clementz, i en pressemelding.

Bilen høres nesten ut som et tog – vet du hva det kan skyldes?

Utleie av elsparkesykkel uten ansvarsdekning for motorvogn blir ulovlig fra 1. september. (Foto: Unsplash)
Utleie av elsparkesykkel uten ansvarsdekning for motorvogn blir ulovlig fra 1. september. (Foto: Unsplash)

Personlig erstatningspliktig

– Vi er positive til at det kommer tiltak som kan bidra til å få ned antallet ulykker med elsparkesykler. Personskadene kan bli alvorlige. Vi tror imidlertid at myndighetene har et stort informasjonsarbeid foran seg for å få folk til å forstå viktigheten av å ha denne lovpålagte ansvarsdekningen. Dette er en forsikringsdekning du må ha, i likhet med ansvarsdekning på bil eller moped, ellers bryter du kjøretøyforskriften og vegtrafikkloven – og kan få et oppgjør med politiet, sier Clementz.

– Hvis du ikke har ansvarsforsikring, vil du være personlig erstatningspliktig for alle materielle skader du måtte forårsake. Enda mer alvorlig er det hvis du forårsaker personskade. Da kan erstatningskravene komme opp i millionsummer, avslutter han.

Mange har ikke forsikring – det kan bli kjempedyrt

Ulike ansvarsdekninger

  • Ansvarsdekning som del av innboforsikring: Dekker rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting. Beløpsgrense på noen millioner kroner. Beløpsgrensen kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Dekker ikke skader på fører av for eksempel elsparkesykkel. For dette må du for eksempel ha en ulykkesforsikring.
  • Ansvarsforsikring på motorvogn: Lovpålagt å ha for kjøretøy klassifisert som motorvogn. Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. Dekker skade på personer, uten beløpsgrense. Skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander dekkes med inntil 100 millioner kroner. Bilansvaret er et lovfestet objektivt ansvar med forsikringsplikt. Alle motorvogner har derfor plikt til å ha ansvarsforsikring. De skal dekke skader som motorvognen gjør. Ansvaret er objektivt for skade på person og ting etter bilansvarslovens paragraf 4. Det er derfor ikke er vilkår om skyld hos eier eller fører.

Kilde: Forsikringsselskapet If

Video: Her tester vi en 99 år gammel bil